NRK Meny

Stopper fritt snøkrabbefiske

Det er ikke lenger lovlig å fiske etter snøkrabbe i norske farvann før en forvaltningsplan for den nye ressursen er på plass. Norske fartøy har heller ikke lov til å fiske etter snøkrabben i internasjonalt farvann skriver Kyst og fjord. Men fartøy som har fisket etter krabben frem til nå, kan få dispensasjon for fangt, hvis de tilfredsstiller vilkår som blant annet går ut på å oppgi fangst og posisjoner.