Stingsild gir problemer i Takvatnet

I Takvatnet i Målselv kan den lille stingsilda skape problemer framover. Stingsild bærer parasitter, og de siste to årene har forekomstene økt, sier professor i ferskvannsøkologi, Per Arne Amundsen. Takvatnet har blitt overvåket av forskere ved UiT i snart 40 år. Et stort uttynningsprosjekt på 80-tallet førte til at ørreten kom tilbake. – Nå er det viktig at fiskerne ikke tar den store ørreten som spiser stingsild, sier Amundsen.