NRK Meny

Stiller spørsmål ved fryktkultur

De hovedtillitsvalgte ved Universitetssykehuset Nord-Norge mener medieoppslag om en fryktkultur blant ansatte ved UNN ikke gir et riktig bilde av virkeligheten. De tillitsvalgte har ikke klart å finne konkrete eksempler på fryktkultur, men sier i en uttalelse at det i en så stor organisasjon er grunnlag for forbedringer. Ved UNN er det store forskjeller i hvordan lederskap og åpenhetskultur blir praktisert og forstått, heter det i uttalelsen.