NRK Meny

Stille om Hålogalandsalmenningen

Arbeidet med å etablere Hålogalandsalmenningen etter mønster av Finnmarkeseiendommen har stått i stampe i 9 år. Samerettsutvalget foreslo i 2007 å danne et selskap som skal overta Statens eiendom i Troms og Nordland, til sammen 30 tusen kvadratkilometer. Fylkesråd for næring, kultur og helse i Troms, Willy Ørnebakk mener at det er en tragedie at arbeidet med Hålogalandsalmenningen ikke er kommet lengere på så mange år.