Sterkt kritisk til havneterminal

Et samlet Troms fylkesting er sterkt kritisk til den nye havneterminalen. I formiddag ble det fattet et enstemmig vedtak, der de ber Tromsø havn KF sørge for å bedre tilbudet og framkommeligheten for passasjerene ved havneterminalen i Tromsø. Fylkestinget ber fylkesrådet komme tilbake til fylkestinget i desember med orientering om framdrift i saken og dialogen med Tromsø Havn KF.