Sterkt halvår for sjømateksport

Så langt i år har Norge eksportert 1,3 millioner tonn sjømat til en verdi av 46,3 milliarder kroner. Sammenlignet med første halvår i fjor er det en verdiøkning på 3,7 milliarder kroner. Økningen skyldes i hovedsak rekordhøye laksepriser, opplyser Norges sjømatråd. Det har i denne perioden blitt eksportert 451.000 tonn laks til en verdi av 31,5 milliarder kroner.