NRK Meny
Normal

Stenger likevel ikke skolen ved nyttår

Børselv skole i Porsanger er vedtatt nedlagt, men stenger ikke dørene 1. januar, lover oppvekstsjefen i kommunen.

Foreldre i Børselv
Foto: Jan Harald Tomassen

Torsdag la politikerne ned grendeskolen i Børselv i Porsanger. Foreldrene til barna på skolen er sint og frustrert over det hele. Nå er de også kampklar og villig til å bruke rettssystemet for å beholde skolen.

– Hvis vi kommer til låste dører første skoledag på nyåret så holder vi ungene våre hjemme, sier Børre Olsen, en av foreldrene i Børselv.

Som foreldre opplever de nå at de 17 elevene på skolen må pendle til Lakselv. En pendling som de mener gjør nedleggelsen ulovlig.

Flytting av elevene til Lakselv vil ifølge Olsen bryte med ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter. Bygda har nemlig både samiske og kvenske innbyggere, og foreldrene mener at barna har krav på tilbud i nærmiljøet.

For lang skolevei

I tillegg mener de at kommunen bryter barnekonvensjonen, fordi skoleveien blir for lang. Det er nemlig 42 kilometer fra Børselv og inn fjorden til skolen i Lakselv.

– Her tar ikke kommunen hensyn til verken busstopp eller reisetida som blir minimum 90 minutter en vei, mener Olsen.

Hos Barneombudet slår de fast at det ikke er noen faste eller absolutte regler på dette. Det lå inne en anbefaling tidligere, men den er fjernet, og foreldrene har ikke noe regelverk å slå i bordet med der.

– I saker som gjelder skolevei, skal det likevel tas en barns-beste-vurdering. Er det lang skolevei er ikke det nødvendigvis en positiv ting, sier rådgiver Maren Lund hos Barneombudet.

I kommunens administrasjon mener de at frykten for å møte en stengt skoledør like over nyttår, er ubegrunnet.

– Vi har i administrasjonen ikke hatt mulighet til å kjøre noen prosesser i forkant av kommunestyremøtet. Vi må derfor forholde oss til avtaleverk og til ungene, så vi får en overgang for deres del som er best mulig, sier oppvekstsjef Knut Johnny Johnsen som lover at skolen ikke stenger dørene fra 1. januar.

Varsler søksmål

Foreldrene er villige til å gjøre alt for å beholde sin lille skole, og varsler søksmål.

De viser også til at det ikke ser så mørkt ut med tanke på elevgrunnlaget.

– Det begynner å flytte folk tilbake hit nå. Det er unger som er i barnehagealder i både Børselv og Billefjord. Dette øker og det er såpass mange at man nå må åpne en barnehage i Børselv også. Rekrutteringen er på tur opp, fastslår forelder Børre Olsen.