NRK Meny
Normal

Statsråd støtter Ernø Johansen

Statsråd bekrefter at kompenserende midler for arbeidsgiveravgift er tildelt Finnmark på bakgrunn av en bildeillustrasjon i en Powerpointpresentasjon.

Ketil Solvik Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen sier Finnmark fylkeskommune ikke har levert noen skriftlig prioritering for kompenserende midler for arbeidsgiveravgift.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) støtter nå fylkesråd Grethe Ernø Johansen i den omdiskuterte striden om 113 millioner som regjeringa har gitt til Finnmark.

Fylkesråden har fått hard kritikk den siste uka for å drive sololøp i forslag til bruk av 113 millioner som regjeringa har gitt til Finnmark.

Pengene skal kompensere for ulempene ved at flere bransjer nå får innført arbeidsgiveravgift.

Men samferdselsminister Ketil Solvik Olsen sier Finnmark fylkeskommune ikke har levert noen skriftlig prioritering for kompenserende midler for arbeidsgiveravgift.

Presentasjonen er bakgrunnen

Det har vakt reaksjoner da det meste av pengene som skal fungere som kompensasjon, gikk til selskapet Polarbase i Hammerfest.

Ernø Johansen ble beskyldt for å lyve av egne partifeller da hun sa at hun ikke hadde gått inn for en slik tildeling. Partifellene tok fra henne det politiske ansvaret i saken.

I følge Solvik-Olsen har departementet prioritert 50 millioner kroner til Polarbase på bakgrunn av en bildeillustrasjon i en Powerpointpresentasjon fra fylkesråd Grethe Ernø Johansen i Tromsø 1. juli.

Departementet har ikke fått noen skriftlig prioriteringsliste.

– På møtet presenterte de en presentasjon på i praksis to sider, der det var avbildet fire konkrete prosjekt, og vi anså det til å være en definert ønskeliste, sier Solvik-Olsen til NRK fredag.

Ble det lagt fram noe annen dokumentasjon?

– Vi har ikke mottatt andre skriftlige innspill fra Finnmark, dermed forholder vi oss til det som ble sagt og det som ble vist på møtet i Tromsø, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Vi opplever at den presentasjonen som ble gitt der det var fire klare bilder av ulike prosjekter, at det var i ønskelista. Om det så skal kalles en prioritert liste kan alltids diskuteres, men at polarbase som er diskutert blir tydelig signalisert i bilde og tekst, det er det ingen tvil om.

Se intervju med fylkesråden om den omdiskuterte saken her:

Aps fylkesråd i Finnmark hevder seg forhåndsdømt av eget parti. Hun mener partikollegaer beskyldte henne for å lyve i media – uten å ha hørt hennes versjon.

Aps fylkesråd i Finnmark hevder seg forhåndsdømt av eget parti. Hun mener partikollegaer beskyldte henne for å lyve i media uten å høre hennes versjon.

– Må rydde i intern sak selv

I går fikk Ernø Johansen også støtte av tre uavhengige kilder som var til stede på det aktuelle møtet i Tromsø 1. juli, der Ernø Johansen påstått skal ha ønsket penger til Polarbase.

Samferdselsministeren opplever det på lik linje som disse.

– Vi oppfatter ikke at der er misforståelser, det kan hende at en har trodd internt i Arbeiderpartiet eller i Finnmark fylkeskommune at en skulle gjøre ting i tillegg, men når vi er på et åpent høringsmøte og det kommer offisielle representanter fra Finnmark så vil jo vi forvente at det som blir framført også er Finnmarks ønske, sier Solvik-Olsen.

Han vil ikke blande seg opp i saken som har gått rundt Grethe Ernø Johansen. Statsråden mener det framstår som en intern konflikt innad i Finnmark Arbeiderparti.

– Prosessen fra alle parter har vært ryddig og vi opplever ingen støy noen steder bortsett fra internt i Arbeiderpartiet i Finnmark. Derfor anser jeg dette mest som en sak for Arbeiderpartiet som de må rydde opp i selv.

– Vår prosess synes jeg har vært ryddig. Vi har måtte fått en godkjenning fra Stortinget på måten vi skulle gå fram, så har det vært viktig å få hurtig innspill og prioriteringer fra alle berørte parter og prioriteringer og vedtak fra oss, nettopp for å komme i gang med prosjektet. Det gjør nok at ting har gått raskere enn vi vanligvis en vant til, men nettopp derfor lagde vi også et åpent høringsmøte slik at alle som hadde synspunkt skulle få komme med de både skriftlig og muntlig.

Samferdselsministeren hadde også et møte med Grethe Ernø Johansen i Kirkenes kun to dager etter høringsmøtet i Tromsø, men avkrefter at saken skal ha blitt diskutert på dette tidspunktet.

– Vi diskuterte veldig mye, alt i fra veien i Pasvikdalen til annet næringsliv, men jeg oppfattet ikke at det var en omkamp på noe av det hun hadde sagt i Tromsø, avslutter samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til NRK.

– Man kan ikke prioritere penger slik

Ingalill Olsen Arbeiderpartiet

Leder av Finnmark Arbeiderparti, Ingalill Olsen mener prosessen rundt og reaksjonene på fordelingen av kompensasjonsmidlene i Finnmark har vært svært uheldig.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Men leder i Finnmark Arbeiderparti, Ingalill Olsen mener uttalelsene til samferdselsministeren kun understreker det hun mener er gjort feil.

– Han setter jo strek under at her burde fylkeskommunen ha gjort et bedre arbeid, om man legger en slik presentasjon til grunn, sier Olsen til NRK.

Hun mener fylkesråden og fylkeskommunen skulle ha reagert da de fikk vite om prioriteringene til departementet.

– Det er jo poenget, departementet har opplevd dette som en prioritering. Om fylkeskommunen hadde reagert på dette i referatet så skulle de ha tatt kontakt med de for å få rettet det opp. Man kan ikke prioritere penger slik, sier Ingalill Olsen.

Lederen for Finnmark Arbeiderparti mener at prosessen rundt og reaksjonene på fordelingen av kompensasjonsmidlene i Finnmark har vært svært uheldig.

– Men da er jo dette lærdommen, at slik kan vi ikke behandle fordelingen av flere millioner kroner. Det må behandles skikkelig av flere parter og det må være en demokratisk prosess, sier Ingalill Olsen.

– Her er det helt klart noen som ikke har gjort jobben sin, avslutter fylkesleder for Finnmark Arbeiderparti, Ingalill Olsen.