Normal

Statsadvokat: TV-serien beviser Andhøys skyld

– TV-serien «Jakten på Berserk» beviser at Jarle Andhøy har brutt reglene for ferdsel i Antarktis, hevder førstestatsadvokat Lars Fause, som vil bruke serien som bevis i Høyesterett.

andhøy

I episode 6 i serien «Jakten på Berserk» på TVNorge, innrømmer Jarle Andhøy at de var på land i Antarktis. Dette ville han ikke si under rettssaken.

Foto: NRK

Under rettssaken i Hålogaland lagmannsrett, nektet Jarle Andhøy å svare på om han hadde vært i land i Antarktis under ekspedisjonen, da han lette etter seilbåten «Berserk» som sank året før, og tre av mannskapet omkom.

Nå mener statsadvokaten at Jarle Andhøy selv har bevist sin skyld, gjennom serien som er sendt på TVNorge.

Var i land

Lars Fause

Førstestatsadvokat Lars Fause vil legge TV-serien fram som bevis i Høyesterett.

Foto: Marita Andersen / NRK

– I episode seks viser Andhøy klart at de hadde vært i land. Dette setter saken i nytt lys, og jeg vil nå legge fram denne serien som bevis når saken kommer opp i Høyesterett, sier Lars Fause.

Han forklarer videre at dommen i Lagmannsretten baserer seg på at Andhøy bare hadde operert i åpent hav.

– Nå har han selv slått fast at dette ikke stemmer, sier Fause.

I lagmannsretten ble Andhøy dømt til å betale en bot på 40.000 kroner for brudd på forskriften om ferdsel i Antarktis.

– Anken fra forsvareren bygger også utelukkende på at Andhøy beveget seg i åpent hav, og det vi så på TV, anser jeg som en erkjennelse fra Andhøy om at han var i land. Dette er en såkalt vitterlig kjensgjerning, som Høyesterett må bygge på når saken skal behandles, sier førstestatsadvokat Lars Fause.

Godtar beviset

Brynjar Østgård

Forsvarer Brynjar Østgård sier at det faktum at Andhøy var i land, ikke trenger og får noen betydning for behandlingen i Høyesterett.

Foto: Haakon Wærstad / NRK

Andhøys forsvarer, advokat Brynjar Østgård, sier at det nå synes klart at Andhøy og mannskapet var i land i Antarktis, men sier at dette ikke nødvendigvis får betydning for saken.

– Saken har hele tiden, også fra statsadvokatens side, handlet om seilas i åpent hav. Dette vil jeg også prosedere på i Høyesterett, sier Østgård.

Han forteller at Høyesterett i hovedsak skal behandle saken ut fra de samme bevisene som ble framlagt i lagmannsretten.

– Dersom disse nye bevisene blir presentert, kan vi, etter mitt syn, stå overfor en ny sak, nemlig det som angår landstigningen. Da må påtalemyndigheten i så fall ta ut en ny tiltale. Men vi får se hvordan Høyesterett ser på dette, sier Brynjar Østgård.

Ifølge Østgård ønsker ikke hans klient, Jarle Andhøy, å kommentere saken nå.