NRK Meny
Normal

Statsadvokat: – For mange lovbrytere får strafferabatt

– Det er for mange lovbrytere som får for lav straff. Det sier førstestatsadvokat Lars Fause.

Nord-Troms tingrett

For mange lovbrytere får strafferabatt i tingretten. Politiets saksbehandlingstid må ned for å unngå dette, mener statsadvokaten.

Det bekymrer statsadvokaten at mange lovbrytere blir innvilget betydelig strafferabatt av domstolene.

– Dette er blitt et alvorlig problem, sier Fause.

Lang saksbehandlingstid

Lars Fause

Førstestatsadvokat Lars Fause er bekymret over at lang saksbehandlingstid fører til at lovbrytere får mildere straff enn de egentlig skulle ha hatt.

Foto: NRK

Årsaken til at lovbryterne får rabatt, er vanligvis at det har gått lang tid fra lovbruddet skjer og til saken kommer opp for tingretten.

– Det er i dag slik at dersom det går uforholdsmessig lang tid fra lovbruddet eller anmeldelsen og til gjerningspersonen blir stilt for retten, så skal retten gi rabatt. Det vil si at straffen blir mildere enn den ellers vill ha vært, sier førstestatsadvokat Lars Fause.

– Når tiltalen mot en person er klar, skal saken sendes over til tingretten uten opphold. Dette skjer ikke alltid, sier han.

Tatt opp saken med politiet

Einar Sparboe Lysnes

Påtaleansvarlig Einar Sparboe Lysnes sier at de nå har tatt tak i problemet, og allerede fått ned ventetiden betraktelig.

Foto: Harald Albrigtsen / NRK

– Jeg har tatt opp saken med politimesteren i Tromsø, og vi er blitt enige om tiltak som skal føre til at det går kortere tid fra tiltalen foreligger og til tingretten får saken på sitt bord, sier Fause.

Einar Sparboe Lysnes er påtaleansvarlig ved Troms politidistrikt. Han er enig i at det er et problem at de som har gjort seg skyldig i lovbrudd, får mildere straff på grunn av lang saksbehandlingstid hos politiet.

– Vi har tatt tak i saken, og siden statsadvokaten var på tilsyn hos oss like før jul i fjor, har vi redusert mengden av slike saker med 30 prosent allerede, så nå går det rett veg, sier Lysnes.

– Til tider har vi så store arbeidsmengder at vi må gjøre harde prioriteringer, men vi har nå fullt fokus på at vi må sørge for at ferdige saker blir oversendt til retten uten opphold, sier han.