NRK Meny
Normal

Statoils kutt kan ramme leverandører i nord

Aibel i Hammerfest må jobbe raskere og smartere for å holde seg på lønningslista til Statoil. Selskapet skal spare 30 milliarder kroner.

Melkøya

Landanlegget til Snøhvit ligger på Melkøya (bildet) utenfor Hammerfest. Når Statoil skal investere 30 milliarder kroner mindre de nærmeste årene betyr det at de vil redusere eksterne kostnader. Det kan gå ut over 80 ansatte i Aibel i Hammerfest, som har kontrakten for vedlikehold- og modifikasjonsarbeid på Snøhvit.

Foto: Allan Klo/NRK / NRK

– Vi har fått signalene fra Statoil. Nå må vi ha tid på å vurdere virkningene det vil ha for vårt selskap.

Det sier kommunikasjonsdirektør i Aibel, Bjørg Sandal. Aibel er en av underleverandørene som blir direkte påvirket av at Statoil gjør store kutt i sine investeringer.

Vil gjøre mer av jobben selv

Det var fredag i forrige uke da Statoil offentliggjorde resultatet for fjerde kvartal at de samtidig varslet at de vil investere 30 milliarder kroner mindre frem mot 2016.

Bjørg Sandal

Aibel startet sin virksomhet i Hammerfest i 2006, og er ett av åtte kontor i landet. Bakgrunnen var utbyggingen av Snøhvit-feltet. Nå må Aibel se se på hvordan investeringskuttene til Statoil vil påvirke driften, forteller kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal.

Foto: Øyvind Sætre / Aibel

Selskapet hadde et resultat før skatt på 39,8 milliarder kroner i de siste tre månedene i 2013 – det er 6,1 milliarder lavere enn tallene fra samme tid året før

Dette vil få store konsekvenser for leverandørindustrien, da Statoil vil redusere de eksterne kostnadene med opp mot 30 prosent. Blant annet skal en del av vedlikeholdsarbeidet offshore utføres av Statoils egne ansatte.

– Vi har åtte kontorer i Norge. Nå skal vi gjøre en grundig jobb før vi kan si noe om hvilke konsekvenser dette vil få for disse eller våre ansatte, sier Sandal i underleverandør Aibel.

Usikker fremtid

I Hammerfest har Aibel kontrakten for vedlikehold- og modifikasjonsarbeid på Snøhvit LNG med Statoil.

Her har Aibel 80 ansatte, i tillegg til ansatte tilknyttet anlegget på Melkøya. Leverandøren har også et uttalt mål om å rekruttere lokalt og skape ringvirkninger for lokalsamfunnet i Hammerfest.

På hvilken måte milliardkuttene i Statoil vil påvirke drifta her er foreløpig usikkert.

– Vi ønsker ikke å uttale oss om saken før ledelsen i Aibel har hatt en gjennomgang, sier lokasjonsleder i Hammerfest Jan Eirik Karlsen.

På generelt grunnlag sier han likevel at det er klart at alle saker som omhandler investeringskutt skaper en viss uro.

Ørjan Heradstveit

– Både Statoil og leverandørene må jobbe mer effektivt og smartere, sier kommunikasjonssjef i Statoil Ørjan Heradstveit.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Må jobbe smartere

– Det er forståelig at det skaper uro for underleverandørene, sier informasjonssjef i Statoil Ørjan Heradstveit.

Heradstveit, som er mediekontakt for Statoils oppstrømsaktiviteter på norsk sokkel, sier at det er et høyt kostnadsnivå i hele næringa. Han forteller at Statoil allerede jobber sammen med leverandørene for å redusere kostnadsnivået.

– Hva med underleverandører som Aibel i Hammerfest, vil de bli påvirket av dette?

– Vi er i dialog med våre leverandører i forhold til hvordan vi kan bli mer effektive og redusere kostnader, forteller Heradstveit.

Hvilke direkte konsekvenser vil han så langt ikke si. Likevel mener han at det fortsatt er et betydelig vekstpotensial i nord.

– VI er allerede i gang med å realisere potensialet med en aggressiv letekampanje i Barentshavet, samtidig som vi også leter etter tilleggsressurser til Johan Castberg-feltet, sier Heradstveit.

– Kan investeringskuttene få konsekvenser for tidsrammen for prosjektene i nord?

– Det må vi komme tilbake til. Både Statoil og leverandørene må jobbe mer effektivt og smartere. Vi har mange baller i luften, men ser at det er et stort vekstpotensiale, avslutter Herradstveit.