NRK Meny

Statoil-tillatelse satt på vent

Statoil er på vei mot Hoop-området i Barentshavet for å bore etter olje og gass. Men tillatelsen Statoil har til å bore i området er midlertidig satt på vent mens saken er til behandling hos Klima- og miljødepartementet. – Grunnen er at Greenpeace har klaget til Miljøvernminister på at ny informasjon ikke var tilgjengelig da de fikk tillatelsen, sier Erlend Tellnes som er kampanjeansvarlig for Arktisk kampanjen til Greenpeace Norge. Det innebærer at borestart utsettes til klagen er ferdig behandlet. Statoil har bedt om at vedtaket omgjøres.