Statens vegvesen bygde trafikkfarlig rundkjøring til 100 millioner

Trafikklærere mener den nye rundkjøringa til 100 millioner kroner kan gjøre kjøreskoleelever til drapsmenn. Statens vegvesen innrømmer feil, og lover de skal rette opp i tabben.

trafikk Harstad

Flere har reagert på utforminga av den nye rundkjøringa.

Foto: Martin Mortensen / NRK

– Rundkjøringa er så uoversiktlig at man kan plutselig bli drapsmann på et nanosekund, sier trafikklærer Tom Are Salberg som reagerer sterkt på utformingen av den nye rundkjøringen.

Trafikkfarlig og uoversiktlig

Rundkjøringen på Sama i Harstad har kostet over 100 millioner kroner, og skulle etter planen øke trafikksikkerheten for de myke trafikantene. Trafikkskolelærerne i Harstad mener at utformingen av rundkjøringa er tvert imot direkte farlig for både gående og syklende.

– Jeg har ikke lyst til at noen av våre kjøreskoleelever eller de andre yrkessjåførene skal havne i en dødsulykke, eller ta livet av noen. Dette er jo en skolevei og, så dette er ikke bra, sier Salberg.

Innfører strakstiltak

Statens vegvesen innser at innkjørselen er et problem, og sier de tar tilbakemeldingene på alvor.

– Et av hovedmålene for Harstadpakken er jo nettopp å lage gode løsninger for gående og syklende. Når arealet er så begrenset som det er enkelte plasser, slik som på Sama, må man inngå kompromisser, sier prosjektleder Hans-Arne Haugland.

 Hans-Arne Haugland

Prosjektleder Hans-Arne Haugland forteller at Statens vegvesen nå vil innføre strakstiltak for å bedre den farlige trafikksituasjonen.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Nå vil Statens vegvesen innføre strakstiltak for å unngå farlige situasjoner.

– Vi vil nå sperre gang- og sykkelveien slik at folk ikke skal kunne bli skadet. På lang sikt vil et alternativ være å sette opp speil med riktig dimensjon slik at førerne og store kjøretøy ser de myke trafikantene. Et annet alternativ kan være å skilte slik at det ikke blir tillatt for store kjøretøy å kjøre opp Åsveien.

Rundkjøringen på Sama er en del av Harstadpakken. Den består av en rekke tiltak som skal takle de trafikale utfordringene i kommunen. Prosjektet skulle i utganspunktet koste 1, 6 milliarder, men diskusjonene har vært mange rundt kostnaden på vegpakken. Det ble imidlertid nylig klart at det statlige bidraget til Harstadpakken er mindre enn forutsatt.