NRK Meny
Normal

Statens strålevern kan stoppe amerikanske ubåter

USA ønsker å benytte seg den nye havna i Tromsø til sine atomdrevne ubåter. Statens strålevern skal vurdere om det er forsvarlig.

Gassutbygging Tromsø

Den amerikanske marinen ønsker å legge til kai med sine ubåter på Tønsnes, like utenfor Tromsø.

Foto: Lars Egil Mogård

Eikelmann

Margrethe Eikelmann

Foto: Eskil Mehren / NRK

– For å gi konsesjon til slike anløp må våre kriterier være oppfylt, både når det gjelder sikkerhet og beredskap, sier Margrethe Eikelmann, seniorrådgiver i Statens strålevern.

Amerikanske myndigheter har bedt om tillatelse til å legge til kai med en atomdrevet ubåt ved Tromsøs nye havn på Tønsnes. Formålet for anløpet er mannskapsbytte og vedlikehold.

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) sier at havna på Tønsnes er valgt som det beste alternativet for slike anløp i Nord-Norge, og at det ligger i planene at amerikanske ubåter jevnlig skal legge til kai der.

– Ingen atomvåpen

Stensønes

Nils Andreas Stensønes

Foto: NRK

– Norge er et langt land med lang kyst. Det er praktisk å kunne anløpe i Nord-Norge når du opererer langs kysten her, og ikke måtte helt til Bergen, sier Nils Andreas Stensønes, sjef for operasjonsavdelingen i FOH.

Forsvaret mener de amerikanske båtene ikke er strategiske, og at de dermed ikke vil ha atomvåpen om bord når de ankommer Tromsø.

– Både amerikanerne og vi er vel kjente med norsk atomvåpenpolitikk, og vi forutsetter at de forholder seg til det. Det er atomdrevne ubåter, og det vil da være nukleære stoffer om bord, men ut over det forutsetter vi som sagt at de forholder seg til norsk politikk, sier Stensønes.

Ikke god nok beredskap

I forbindelse med amerikanernes henvendelse er alle nødvendig etater involvert, deriblant lokalt politi og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i en felles beredskapsgruppe i regi av Fylkesmannen.

Klinikkoverlege ved Akuttmedisinsk klinikk på UNN, Mads Gilbert, sier til TV 2 at de ikke har nødvendig utstyr eller personell for å ha en tilstrekkelig beredskap ved slike anløp.

UNN opplyser videre til NRK at deres rolle og oppgaver ved en eventuell radioaktiv ulykke i forbindelse med besøk av reaktordrevne fartøy i Tromsø er godt beskrevet i den felles beredskapsgruppen. Med utgangspunkt i mangelen på eget utstyr for oppfølging av pasienter på et eventuelt ulykkessted, er det i samarbeid med øvrige involverte etater laget en plan for fjerning av eventuelle radioaktive stoffer før pasienter fraktes til mottak ved sykehuset.

Statens strålevern skal innen 20. mai ta stilling til om de kan tillate slike anløp. Dersom de ikke vurderer beredskapen som god nok, vil amerikanerne mest sannsynlig ikke få tillatelse til å legge til kai i Tromsø.