Staten har anket tap om alderstesting

Norge mente de fem unge asylsøkerne var over 18, selv mente de at de var under 18. Staten tapte i tingretten, men har nå anket.

Tariq Honsanzai

PÅ VEI INN I RETTEN: De fem asylsøkerne møtte i Oslo tingrett i november.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Utlendingsnemnda (UNE) ønsker ikke å la seg intervjue i saken. I en e-post til NRK sier seksjonssjef Ingun Marie Halle dette:

UNE anker fordi vi har et annet syn på hva som er riktig juss og riktig resultat. UNEs syn på både bevisvurdering og aldersundersøkelsene kom tydelig frem gjennom det vi forklarte i retten, og det er helt annerledes enn hvordan tingretten resonnerer i dommen.

UNE varslet anken allerede da dommen var klar i slutten av november i fjor, men den ble ikke levert før i januar.

– Lever i vakuum

Afghanernes forsvarer, Jostein Løken, sier anken var som forventet og at det er åpenbart at staten anser dommen som prinsipiell.

– Tingretten var krystallklar i sine premisser. Jeg syns derfor det er synd at staten er uenig og velger å anke dommen. Det gir ungdommene en ytterligere belastning.

Saksøker staten for aldersvedtak

Asylsøkernes forsvarere Jostein Løken og Maral Houshmand. Oslo tingrett, november 2017.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Løken forteller at de fem afghanerne lever i et vakuum så lenge saken ikke er endelig avgjort.

– De vet ikke hva som kommer til å skje, og det er uklart hvilke tillatelser de har nå. Så de har det litt vrient i påvente av det som vil skje videre. Vi svarer så godt vi kan på anken, og kommer til å anføre mye av det samme som førte fram i forrige rettsrunde, sier han.

Historisk og viktig

Tariq Honsanzai

STO FREM: Tariq Honsanzai er den eneste av de fem asylsøkerne som valgte å stå frem med navn og bilde, og fortelle sin historie. Her er han utenfor rettslokalene.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Det var tidligere i november den fem dager lange saken gikk i Oslo tingrett, en sak NRK fulgte.

Tariq Honsanzai, som bor på mottak i Salangen i Troms, og fire andre afghanere i hans situasjon møtte i retten etter å ha saksøkt staten med krav om å gjøre UNEs aldersvedtak ugyldiggjort.

De fem ungdommene oppga at de var 15 eller 16 år ved ankomst til Norge, men en medisinsk aldersundersøkelse fastslo at fire av dem var over 18 år, og en over 17 år.

Saken er svært spesiell. Alderssaker har tidligere vært prøvd for retten når det gjelder fengslinger, men aldri før har asylsøkere saksøkt staten for å gjøre aldersundersøkelser ugyldig, som en del av prosessen med sine asylsøknader, ifølge asylsøkernes forsvarere.

De mener saken kan få betydninger for praksisen av statens omstridte alderstester av asylsøkere.

MER OM SAKEN: