Startet opptak i rettssalen

Tinghuset i Tromsø har nå startet med opptak av alle rettssaker. Domstolen mener dette fører til bedre rettssikkerhet. Samtidig gir det stor økonomisk gevinst fordi de slipper å innkalle vitner en gang til hvis det blir ankesak. Foreløpig er dette en prøveordning, men domstolen håper det blir bevilga penger til å gjøre dette permanent.