Starter på tomta uten godkjenning

Selv om planene for et nytt smoltanlegg på Skjervøy ikke er vedtatt i styret, er tomtearbeidet på Sandøra i gang. Det bekrefter kommunikasjonssjef i Marine Harvest, Ola Helge Hjetland, overfor avisa Framtid i Nord. De klargjør tomta for et nytt ferskvannsanlegg, men avventer godkjenning før de går videre med prosjektet.