Står ved vedtak om taxi-etablering

John Karlsen, Hanne C.S. Iversen og Tom Erik Forså (alle Frp) sendte inn en lovlighetsklage etter at Troms Fylkesting vedtok etableringen av Senja Taxi. De ønsket å få vurdert om konsesjon til taxisentral var behandlet riktig, og mente at fylkeskommunen overstyrte involverte kommuner som har uttalt at de ikke ønsker en sentral. Fylkestinget har behandlet lovlighetsklagen, og har nå konkludert med at de opprettholder sitt vedtak, skriver Folkebladet.