Står steilt mot bomringer

Kommunestyret i Kvæfjord vil ikke være med på en bompengefinansiert veiutbedring på Hinnøya. 

Kommunestyret i Kvæfjord vil ikke være med på en bompengefinansiert veiutbedring på Hinnøya.

Det besluttet kommunestyret med stort flertall onsdag, til tross for at nabokommunene har sagt ja til at en slik finansiering kan vurderes.

Nå har kommunen satt seg selv på sidelinja, mener en skuffet ordfører, Lillian Hessen, som var blant mindretallet som ønsket en utredning om bompengeavgift.

- Nå har vi ikke mulighet til å kunne påvirke hvor eventuelle bomstasjoner skal være, eller hvilke priorioteringer som skal gjøres. Vi har veier som må ha lys og vi har gang- og sykkelsveiprosjekter og flere andre prosjekter som vi kunne fått lagt inn og prioritert sammen med de andre kommunene.

Alene i kampen

Med femten mot åtte stemmer valgte Kvæfjord kommune å være alene i kampen mot bompengeavgift når veiene på Hinnøya skal utbedres. Politikerne har tidligere gjort et tilsvarende vedtak, men regionvegsjef Torbjørn Naimak er likevel overrasket.

- Da de gjorde forrige vedtak, hadde ikke de andre kommunene behandlet saken. Nå har nabokommunene hatt saken til behandling og alle har gått inn for å være med på å utrede alternativ finansiering.

Når ikke Kvæfjord vil være med, blir det ikke like enkelt å få til en helhetlig løsning, mener Naimak

Vil ikke ha bompengeavgift

Varaordfører Odd Arne Thunberg, var en av de som ovehodet ikke vil ha snakk om bompengeavgift, og han tror han kan få med seg de andre kommunene i Sør-Troms.

- Til slutt så skal hver en liten veistump finansieres med egenandeler. Det tror jeg er en veldig dårlig distriktspolitikk.

Det var et veldig knapt flertall i bystyret i Harstad med bare en stemmes overvekt , så nå håper jeg de vil se på saken en gang til. Når de ser at flertallet har vokset i Kvæfjord, er det godt mulig, sier han.