NRK Meny
Normal

Spres for alle vinder

Stadig flere nordmenn vil at asken skal spres etter deres død.

Illustrasjonsfoto: Askespredning
Foto: MARIT HOMMEDAL / Scanpix

I år er det ventet at mer enn 500 nordmenn ønsker å få spredd asken sin i naturen når de dør.

I 1997 ga Gravferdsloven adgang til askespredning på barmark, langt fra steder hvor det ferdes mange mennesker. Det året mottok Fylkesmennene 70 søknader om askespredning..

Kirken sier nei

Noen ønsker å få spredd asken sin med innslag av kirkelig bistand, men der sa Bispemøtet i 2003 nei.

Bispemøtets primas, biskop Olav Skjevesland, sier at Kirken ikke har lov til å delta i seremonier rundt askespredning.

- Det er ikke laget egne kirkelige ritualer som dekker fenomenet, og det betyr at kirkelig deltakelse er utelukket, sier han.

- Dessuten tror Kirken at menneskene trenger et sted å gå med sorgen og savnet etter den avdøde. Da er det godt å ha et definert gravsted med et minnesmerke og et navn, tror biskop Skjevesland.

Slippe gravstell

Biskopen ser også to andre grunner som taler for at Kirken skal holde seg unna.

- Noen mennesker ønsker å få spredt asken sin for at de etterlatte skal slippe arbeidet med å vedlikeholde en grav. Det er leit at det er slik, for menneskene har behov for et sted å gå til. Et sted å forankre sorgen sin, sier Skjevesland.

Også bølgen av nyreligiøsitet kan spille inn, sier biskop Skjevesland.

- Ideen om at man etter sin død skal tilbake til det store Altet og bli en del av kretsløpet, er nok en viktig grunn til at flere ønsker å bli spredt for alle vinder etter sin død, tror han.

Må bestemme selv

I Humanetisk Forbund (HEF) ser man annerledes på saken.

- Vi synes askespredning er en fin skikk, sier Yngvild Kvaale som er seremonisjef i HEF.

Hun synes det er viktig at folk sjøl får bestemme hva som skal skje med kroppen etter døden.

- Vi har naturligvis ikke det religiøse aspektet rundt dette som Kirken har. Derfor har HEF utdannet egne medlemmer som bistår både ved ikke-kirkelige begravelser og ved askespredning, sier Yngvild Kvaale.