Spørres ut om andre relasjoner

Forsvarer spør fornærmede om hvilke relasjoner han har hatt til andre mennesker opp gjennom årene. Fornærmede forteller hvordan han tok kontakt med sine arbeidsgivere, og om en politikvinne som tok seg av ham.