Splitter AP i nord

Arbeiderpartiet i Nord-Norge er fortsatt splittet i synet på oljeboring utafor Lofoten, Vesterålen og Senja. I helgas fellesmøte mellom fylkeslagene var Nordland og Finnmark for, mens Troms vil diskutere spørsmålet videre på representantskapsmøtet i november. Leder i Troms AUF, Eirin Kjær, sier de vil kjempe videre for at Arbeiderpartiet i Troms skal si nei.