Splittelse i Nord-Troms: – Regionrådet jobber ikke godt nok sammen

Lokalpolitikere og næringslivet i den nordligste Troms-regionen ser sørover. De ønsker samme engasjement, samarbeid og støtte i nord. – De jobber imot sin egen region, og taper på det, hevder politikere.

Skjervøy i Nord-Troms

SLITER: Tidligere ordfører i Skjervøy kommune, Roy Waage, mener at de seks kommunene sliter med å bli et felles styrket regionråd.

Foto: ØYSTEIN ANTONSEN / NRK

– Midt-Troms og Sør-Troms står sterkt samlet, og når frem med sine budskap. Nord-Troms kommer til kort, og er veldig lite synlig.

Det sier Roy Waage, tidligere ordfører i Skjervøy kommune, og fylkespolitiker for KrF og Kystpartiet.

Roy Waage

Tidligere politiker (KrF/Kystpartiet) Roy Waage.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Waage sier at Nord-Troms som region alltid har hatt problemer med å samle seg på tvers av partigrensene når viktige saker har kommet opp. Selv om det også finnes eksempler på at regionen har stått sammen, vunnet og fått gjennomslag, har de ifølge Waage mye å lære.

– Det er to regioner sør i fylket som er særdeles flink til å samordne politiske krefter, selv om det er ulike syn og løsninger på sakene. Nord-Troms må fremover jobbe mye mer aktivt i å finne et felles syn på viktige mål.

Dårlig samarbeid

Den tidligere politikeren får støtte fra dagens mest synlige politiker i Nord-Troms, John Karlsen (FrP). Karlsen sier seg enig i at regionen sliter i sammenligning med de andre.

– Jeg tror ikke regionrådet jobber godt nok sammen. Det er en delvis splittelse, og det er har det vært i mange år.

John Karlsen, Roviltnemnda i Troms og Finnmark

Fylkestingspolitiker John Karlsen (FrP).

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Tidligere var de fire nordligste kommunene som satt i ett regionråd. Etter utvidelsen med Storfjord og Lyngen mener Karlsen at samarbeidet ikke lengre fungerer.

– Storfjord og Lyngen jobber mot Tromsøregionen, mens de fire øvrige kommunene jobber internt i Nord-Troms. Det fører til at regionen får en for svak stemme, og vi klarer ikke på fremme den godt nok. Jobber man for sin egen kommune, og ikke regionen, taper regionen på det, sier han.

Savner støtte

Karlsen sitter i dag på fylkestinget. Han skulle gjerne sett at han fikk drahjelp fra lokalpolitikerne i regionen.

– Jeg opplever ikke at det skjer, sier han til NRK.

Waage på sin side var den eneste fra Nord-Troms som deltok i en partilederdebatt på NRK foran et stortingsvalg. Det skjedde i 2009, da han var partileder i Kystpartiet.

Han oppfordrer lokalpolitikerne fremover til å bli mer synlig i media for å nå frem med sakene sine.

– Som ombudsmann mener jeg at første prioritet skal være å bruke media for å formidle viktige budskap på vegne av innbyggerne. Jeg tror at Nord-Troms bør gjøre som andre regioner, nemlig å finne uformelle fora hvor det kommuniseres på tvers av partigrensene, sier Waage.