NRK Meny
Normal

Sperrer vei for å sikre Sametinget

Biltrafikken forbi sametingsbygget skal begrenses. Forsvarsbygg foreslår stenging av vei.

Sametingsbygningen i Karasjok

Det skal lages rundkjøring utenfor Sametingsbygget i Karasjok, der den ene veien som går ned til Sametinget fra riksvei 92 (som her ligger til høyre for bygget) vurderes sperret.

Foto: EWA-MARI HEDMAN / NRK

– Jeg kan ikke si noe om innholdet i risikoanalysen vi har fått fra Forsvarsbygg ettersom det er unntatt offentlighet, sier avdelingsdirektør Tommy Somby til NRK.

Det er veien som går fra riksvei 92 og ned til Sametinget, som nå vurderes sperret. Ifølge Sametinget skal det settes opp veibommer like ved eksisterende parkeringsplass.

– Ikke endret trusselbilde

– Hensikten er å hindre biltrafikk forbi sametingsbygget. Det er snakk om den fysiske sikkerheten, forteller avdelingsdirektøren.

Ifølge en e-post som prosjektdirektør Per Edvard Klemetsen har sendt til Statsbygg, kommer rådet om å sperre veien fra Forsvarsbygg.

– Etter råd fra Forsvarsbyggs risikoanalyse vurderer vi å følge rådet om å sperre biltrafikken med veibommer ved sametingsbygningen, skriver Klemetsen.

Avdelingsdirektør Tommy Somby sier det generelle trusselbildet ikke er endret.

– Jeg kan altså ikke kommentere noe fra selve risikoanalysen som vi har fått, men det skal settes i verk tiltak. Sperringen av veien vil ikke skje før til neste år. Saken er fortsatt til behandling, sier han til NRK.

Sametinget

Det er ved disse parkeringsplassene utenfor Sametinget, det skal lages rundkjøring.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Diskret løsning

Planen er å lage en rundkjøring i tilknytning til parkeringsplassene.

– Med denne løsningen vil vi i hovedsak begrense den besøkende biltrafikken til det opprinnelige parkeringsområdet; noe som fra et sikkerhetsperspektiv er gunstig og samtidig representerer dette en diskret løsning i omgivelsene, skriver prosjektdirektør Per Edvard Klemetsen til Statsbygg.

Stenging av veien forbi sametingsbygningen er også vurdert tidligere, men det er først nå Sametinget vil gjøre dette.