NRK Meny
Normal

Spår pilotkrise

Næringslivets Hovedorganisasjon spår pilotkrise i Norge om få år. Om to uker kan den eneste trafikkflygerutdanninga i Norge være lagt ned.

 

Spår pilotkrise
Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

 

 

Synnøva Aga, leder NHO Luftfart
Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Leder i NHO Luftfart er redd for at flyselskapene ikke vil klare å ta unna den økende trafikken om få år.

-Det vil både næringslivet og private få merke, sier leder for NHO Luftfart, Synnøva Aga.

NHO forlanger nå at Staten overtar det fulle ansvaret for å utdanne trafikkflygere i Norge.

-Å utdanne flygerne i Norge sikrer at vi beholder dem som viktig arbeidskraft og at vi beholder den flyfaglige kompetansen på utdanningssida, sier Aga.

 

Dyr utdanning

Norwegian Aviation College ( NAC) på Bardufoss har de siste 15 åra utdannet nesten 350 trafikkflygere. NAC er den eneste flyskolen som gir norsk ungdom en komplett flygerutdanning i Norge.

Så godt som alle som er utdannet på NAC flyr i dag i selskap som SAS Braathens, Widerøes og Norwegian. NAC er et privat aksjeselskap der SAS, Troms fylke og Målselv kommune er inne som aksjeeiere. I dag må studentene betale utdanninga av egen lomme. Prislappen er på nesten 700 tusen kroner.

Urettferdig

Stig Larsen, administrerende direktør NAC
Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

-Det er dypt urettferdig at den som vil bli trafikkflyger sjøl må ta alle utgifter og bære all risiko, mener administrerende direktør i NAC, Stig Larsen. Larsen er sjøl utdannet trafikkflyger og styrmann i SAS.

-Vi snakker om en yrkesgruppe samfunnet er helt avhengig av. Hvis vi sammenligner flygerutdanninga med for eksempel en maritim utdanning, blir dagens realiteter uforståelig. En skipskaptein får sin utdanning betalt gjennom et offentlig system mens en ungdom som vil utdanne seg til flyger overlates helt til seg sjøl.

Klaget til EU

Stortinget har bevilget penger til NAC's pilotutdanning, men nå er statstilskuddet blitt klaget inn for EU's kontrollorgan ESA av en konkurrerende flyskole. Dette er en skole som har sterke bånd til amerikansk pilotutdanning. Påstanden er at statstilskuddet til NAC virker konkurransevridende.

Derfor er tilskuddet fra Staten stoppa og flyene står stille.

Pilotutdanning på universitet

I flere år har NAC samarbeidet med Universitetet i Tromsø for å omgjøre pilotutdanninga til en treårig universitetsutdanning på bachelornivå. Universitetet er nå klar til å starte studiet på kort varsel. Kostnadene er beregnet til 30 millioner kroner årlig. Dette er penger som universitetet ikke har. Skjebnen til norsk pilotutdanning handler derfor ikke om tilgang på kompetanse, men tilgang på penger.

Verdens beste piloter

Rektor Jarle Aarbakke på Universitetet i Tromsø er overbevist om at en treårig pilotutdanning basert på det flyfaglige miljøet på Bardufoss sammen med den naturvitenskapelige og psykologfaglige kunnskap som finnes på universitetet vil bli en klar vinner.

-Det vil gi oss verdens beste piloter med god innsikt i alle disipliner som er nødvendig å ha i framtidas nasjonale og internasjonale luftfart, sier Aarbakke.