NRK Meny
Normal

Soldater refses langt sjeldnere enn før

Mens godt over 2000 soldater ble refset i 1995, viser foreløpige tall fra i fjor under 500 refselser i Forsvaret.

Refs forsvaret

Soldater er blitt snillere, viseren oversikt fra Forsvaret. Foto: Lars Skjegstad.

Foto: lars skjegstad / Forsvaret

Talsmann i Hæren, oberstløytnant Aleksander Jankov, mener årsaken til den positive statistikken er at dagens vernepliktige selv har valgt å være i Forsvaret.

– De vernepliktige holder høy standard og i tillegg opplever de at de har en trygg og meningsfull tjeneste. De to forholdene er godt for disiplinen i avdelingene, sier Jankov til NRK.

Enorm nedgang

Mens 2127 soldater ble refset i 1995, var tallet i fjor bare 215 i hæren.

Før 2000 lå refselsesprosenten i forhold til soldatmassen på 14–17 prosent. Dette er redusert til 5–7 prosent etter 2005.

Aleksander Jankov

Oberstløytnant Aleksander Jankov er fornøyd med at færre soldater gjør gale ting som fører til refs.

Foto: Forsvaret

De siste to årene er tallet på alvorlige saker som førte til vaktarrest gått ned fra 21 til 15.

– Det er veldig bra nedgang i antall refselser. I den perioden er det selvfølgelig også blitt færre som gjennomfører førstegangstjeneste i Hæren, men vi er meget fornøyd med nedgangen.

Vådeskudd og fylla

Det er det militære disiplinærreglementet som benyttes når man i Forsvaret skal avgjøre om en soldat skal få refs ved overtredelser.

– Eksempelvis kan rekrutter får refs ved vådeskudd med våpen, noe enkelte soldater dessverre opplever i sin utdanning. De som tar seg ulovlig fravær, eller gjør dumme ting etter å ha drukket for mye alkohol får også refs, sier Jankov.

Mobbing og trakassering blant soldater tolereres ikke i forsvaret og hæren, og alvorlige tilfeller av det vil bli ilagt disiplinærforføyninger som bot, irettesettelse eller frihetsberøvelse.

Noen refselser blir gitt som streng irettesettelse, enten på kontor eller foran andre soldater. De kan også få vaktarrest i inntil 20 dager.

Dumme valg

Kaserne, Setermoen, forsvaret

Det var ved denne kasernen ved Brigade Nord på Setermoen at soldater ble lurt nakne ut i kulda av medsoldater.

Foto: Arild Moe

– Hæren jobber alltid mot en nullstatistikk i mobbings- og trakasseringssaker.
Det vil fra tid til annen alltid være folk i et stort system som tar dumme valg som får alvorlige konsekvenser, sier oberstløytnant Aleksander Jankov.

Den siste uken har soldater fått frostskader etter å ha blitt lurt ut i vinterkulda av medsoldater på Setermoen i indre Troms. Den saken er så alvorlig at Militærpolitiet etterforsker saka. Den skal så over til Krigsadvokaten som så etter hvert gir sin anbefaling om saken skal refses eller straffeforfølges.