Sol- og vindkraft til ishavs-stasjoner

De er verstinger på energi. Nå skal ishavs-stasjonene bli stueren med bruk av sol- og vindkraft.

sola

Solkraft til Bjørnøya i framtida.

Foto: Morten Hagfors

På Hopen bor og arbeider det fire personer, på Bjørnøya ni.

– Nå skal man av miljøhensyn forsøke å kutte ut bruken av diesel i energiforsyninga, sier eiendomsforvalter Bente Næverdal i Statsbygg:

– De to ishavsstasjonene framstår som verstinger i dag. Vi har utfaset olje som energiforsyning i andre av Statsbyggs bygninger. Nå er det bare Bjørnøya og Hopen som står igjen, peker hun på.

En kombinasjon av solkraft, vindkraft og varmepumpe kan redusere dieselforbruket til et minimum. Rundt 2020 skal de nye energikildene være på plass.

17. mai på Hopen

Vindfullt på Hopen 17.mai. Nå skal vinden gi stasjonen ren energi.

Kim Holmén, som er internasjonal direktør i Norsk Polarinstitutt mener det er viktig å sende signaler.

– Det er ikke store utslipp fra så små stasjoner, men det er fint at vi kan vise at vi gjør miljøforbedringer på Svalbard. Om Norge kan vise verden hva som er mulig, da er det viktig, sier Holmén.

Han mener gevinsten ved slike miljøforbedringer er større for Norge enn den lokale utgiften.