Søker seg inn i Arktisk råd

Vestnordisk råd, som består av Grønland, Færøyene og Island, ber sine regjeringer om støtte for å oppnå observatørstatus i Arktisk råd. Det melder nettstedet High North News. Vestnordisk råd søkte egentlig om status som observatør allerede i 2014, men Arktisk råd, som har sitt sekretariat i Tromsø, har ennå ikke behandlet søknaden fra de tre medlemslandene.