NRK Meny
Normal

Søker om støtte til arbeid mot radikalisering og ekstremisme

Alle de nordnorske kommunene som statsministeren ba ta grep mot radikalisering, søker nå staten om økonomisk støtte.

Veileder mot radikalisering

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme er noe flere kommuner over hele landet nå får støtte til for å jobbe med.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Justisdepartementet har bevilget 17.5 millioner kroner til de kommunene som i fjor ble utpekt av statsministeren til å jobbe forebyggende mot radikalisering.

Minst 80 nordmenn har reist fra Norge for å kjempe såkalt hellig krig i land som Syria og Irak. De fleste kommer fra østlandsområdet, men kommuner så langt nord som Vadsø har problemer med radikalisering.

Tromsø er blant kommunene som vil søke om økonomisk støtte fra regjeringen til arbeid mot ekstremisme.

Pengene skal brukes til både nye og pågående prosjekt.

– Vi skal bidra til, og stimulere videre, det etablerte samarbeidet mellom moskeen og domskirken i Tromsø. Vi skal også bygge opp kompetansen om dette lokalt, og kanskje regionalt, sier SLT-koordinator i Tromsø kommune, Bjarne Woll til NRK.

Allan Ellingsen

Varaordfører i Bodø kommune, Allan Ellingsen.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Harstad og Bodø vil også søke om penger, og varaordfører i Bodø kommune Allan Ellingsen synes det er et utfordrende arbeid.

– Dette er ganske nytt for oss, så vi fokuserer på å lære mer om hvordan vi kan forebygge, og få det innarbeidet i organisasjonen, sier Ellingsen til NRK.

Han forteller at kommunen skal bruke skoler, nav og politiet for å få en forståelse av hvordan miljøene opererer i en by som Bodø, og hvordan de kan avdekke det.

– Vi må finne en måte å få oversikt over miljøet på en god måte slik at vi kan fange opp der det er noe som kan utvikle seg i en uønsket retning, sier Ellingsen.