Søker om å bli kunnskapssenter

Hermetikken Næringshage i Vadsø, Agderforskning i Kristiansand og Norges Arktiske Universitet i Tromsø sender nå en felles søknad om å bli Norges nye kunnskapssenter for kulturnæringer. – Det ligger mye kunnskap rundt om i landets kulturnæringsmiljøer, som er like viktig som den forskningsbaserte kunnskapen, sier daglig leder for Hermetikken, Mette Westlie. Senteret skal være en arena for deling og formidling av kunnskap for kunstnere, kulturnæringer og politikere.