NRK Meny

Snøskredfare på Svalbard

Det er fare for snøskred på Nordenskiöld Land på Svalbard. Ifølge nettstedet Varsom.no har området fortsatt faregrad 3 – betydelig – for snøskred. I Troms er det faregrad 2 – moderat – med unntak av Sør-Troms, der det er liten fare for snøskred. Varsom.no drives av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).