Snøkrabbefiske styres av Norge

Høyesterett mener Norge har rett til å regulere snøkrabbefisket i den norske delen av Smutthullet. Dermed kan den litauiske snøkrabbebåten Juros Vilkas og rederiet Arctic Fishing straffes for ulovlig fiske i 2016. Rederiet mener det er den Nordøstatlantiske fiskerikonvensjonen som skal regulere snøkrabbefisket i Smutthullet, på lik linje med vanlig fiske – men Høyesterett ga Norge medhold i at snøkrabbe tilhører kontinentalsokkelen.