Snart skal Tromsø sentrum bli ny

Tromsø sentrum skal ikke bare være en «arktisk hovedstad», den må også se ut som en. Mandag startet forberedelsene til oppgraderinga av Storgata-området og Kirkeparken.

Tromsø by

ARKTISK HOVEDSTAD: Jarle Aarbakke mener en arktisk hovedstad må ta seg bra ut, og derfor må Tromsø se fin ut.

Foto: Jørn Inge Johansen/NRK

Jarle Aarbakke

BEREIST: Jarle Aaarbakke (Ap) har reist rundt i Europa og sett hvordan andre byer har det.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Hvis vi skal ha flere som bor i byen og benytter byen, så må vi tenke på det når vi planlegger både hvor folk skal arbeide, bo og transportere seg, sier varaordfører Jarle Aarbakke (Ap).

Blant forandringene skal skal Kirkeparken blie en enda «grønnere lunge», gågata utvides sørover, og hele strekningen skal holdes snø og isfritt av vannbåren varme.

Landskapsarkitekt i Tromsø kommune Henriette Jordheim beskriver noe av det som skal skje:

– Det blir en ny gågate. Biltrafikken skal bort, og syklende og gående får prioritet. Og vi får faktisk gatevarme i hele gatesnittet, forteller hun.

«Arktisk hovedstad»

Jarle Aarbakke sier at Tromsø skal være en arktisk hovedstad. Da må den se fin og bra ut.

– Vi er opptatt av å utvikle Tromsø sentrum. Vi deler bekymringen til dem som sier at nå flyttes mye aktivitet ut. Det må vi gjøre noe med, og en måte å gjøre det på er å gjøre Tromsø sentrum mer attraktiv, sier han.

– Det må være lyst, lett og det må være plass å være, sitte og leke, sier den tidligere universitetsrektoren.

Møteplasser

Aarbakke, som var ordfører i Tromsø fra oktober i fjor til juni i år, har reist både land og strand etter han kastet seg inn i politikken, forteller han:

– Jeg har vært i noen store byer i Europa, og der holder de på med flotte sentrum og folkeboder. Folk bor fra 2. etasje og oppover. I 1. etasje er det flotte butikker, cafeer, restauranter og møteplasser, sier han.

– Vi må også lage møteplasser, og det synes jeg dette prosjektet gjør, sier Aarbakke.