Snart full kontroll

Norske sykehus fester grepet om egen økonomi.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)
Foto: Hansen, Helge / SCANPIX

Det har tatt mange år med omstilling, men nå begynner sykehusene å få kontroll med pengebruken.

Et eksempel er Universitetssykehuset Nord-Norge. Der ligger det an til et underskudd på omlag 50 millioner.

- Det betyr at vi har spart inn 150 millioner på ett år, sier en fornøyd direktør, Tor Ingebrigtsen.

Samla går sykehusene under Helse Nord-paraplyen i balanse i 2009. Det betyr at sykehusene vil ha større handlefrihet neste år.

Ikke alene

Det er ikke bare UNN som har spart penger i år.

Sykehusene i Helse SørØst har spart inn til sammen 125 millioner kroner og ender i år på et underskudd på 300 millioner kroner.

Helse Midt-Norges sykehus har snudd underskudd til et overskudd på 172 millioner kroner.

Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås i Helse Midt-Norge sier at det gode resultatet kommer blant annet av tett oppfølging av omstillingsarbeidet i helseforetaket.

Sykehusene har gjennomført ulike tiltak for å spare penger.

Ved Universitetssykehuset i Tromsø, Harstad og Narvik er det blitt færre, men større driftsenheter. Flere pasienter får nå dagbehandling i stedet for innleggelse.

Sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen ved UNN sier de behandler pasienter mere effektivt enn tidligere.

Nytt utstyr

- Neste år får sykehusene frigjort penger til å kjøpe nytt utstyr, til glede for pasientene nordpå sier Ingebrigtsen.

Tor Ingebrigtsen

Sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen får råd til nytt utstyr.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Blant annet skal det kjøpes inn utstyr som skal brukes til å diagnostisere kreft.

I Helse Midt-Norges skal det investeres milliarder i et nytt universitetssykehus. Dessuten er det planer om et nytt sykehus i Molde og det investeres i en ny barneavdeling i Ålesund, sier kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås i Helse Midt-Norge.