Vil rovdyr helst ha rein med tjære?

Tjære på reinsdyr skulle skremme jerv og gaupe, men statistikken viste dobbelt så høye rovdyrtap. Nå har forskerne regnet om igjen på tallene.

Video Skremmer rovdyr med tjære

Alf Johansen har deltatt i prosjekt med å smøre tjære på årskalver, for å minske rovdyrtap. Nå støtter han forsker på at det funker, selv målingene som er gjort ikke underbygger dette.

– Konklusjonen er vel at vi ikke kan si noe om tjære har en tapsforebyggende effekt, sier Lise Aanensen, veterinær og forsker ved Bioforsk Nord.

Hun sto bak undersøkelsen i Porsanger i 2010. Aanensen mener resultatet skyldes tilfeldigheter og målefeil, og får støtte av reineier Alf Johansen

Rapporten fra forsøket viser dobbelt så høye tapstall blant rein med tjære som i kontrollgruppa. 25 prosent av simlene med tjære gikk tapt, mens bare 13 prosent i kotrnollgruppen ble tatt. De samme tallene for kalvene var henholdsvis 40 og 30 prosent.

– Tilfeldigheter spiller inn

– Det er nok tilfeldighetene som spiller inn her. Det er ikke så mange dyr det er snakk om, og hvis man ikke får alle inn til kontroll, kan noen få dyr gi store utslag på tabellen, sier Johansen.

Johansen har trukket sin egen konklusjon etter prosjektet. Hans praktiske erfaringer tyder på at det er bryet verd å smøre kalvene med tjære.

Alf Johansen

Reineier Alf Johansen har fortsatt tro på å smøre tjære på årskalver for å få ned rovdyrtapene.

Foto: Ewa-Mari Hedmann / NRK

– Nå har jeg ikke gjennomført tjæreforsøk på vokse dyr siden den gang. Men min bestemte erfaring er at det å smøre tjære på kalv, spesielt på høsten og førjulsvinteren, har en god effekt. Det har jeg sett mange år på rad, sier Johansen.

Kan halvere tapene

Han vet at enkelte andre reineiere har forsøkt det samme, og har meldt om gode resultater.

– Man kan i alle fall halvere tapene på kalv i i de mørke høstmånedene og kanskje fram til etter jul, mener Johansen-

Også saueeiere har prøvd å skremme rovdyr med tjære, forteller Lise Aanensen. Men det store spørsmålet er om tjære virker hvis alle bruker det.

– Hvis alle bruker det, eller hvis mange bruker det, vil man kanskje se at rovdyra venner seg til lukta og tar dem likevel. Det kan også skje at problemet forskyver seg til flokker som ikke bruker tjære, sier Aanensen.

– Ikke total fiasko

Etter at den første rapporten ble laget, er tallene nå analysert nærmere, forteller forskningssjef Rolf Rødven i Bioforsk.

– Vi regnet om igjen på tallene våre i fra forsøket, for å ta høyde for at dette er et såkalt fangst-gjenfangst-studie. Vi måtte kontrollere for kalveprosent om vår og antall simler som ble observert om høst for å få ut korrigerte tapsprosenter for gruppene med og uten tjære, sier Rødven.

Rødven er enig med reineier Alf Johansen i at foskjellene kan skyldes at ikke all rein kom i gjerdet.

- For gruppa hvor simlene var påført tjære, var den korrigerte tapsprosenten på kalv 20,35 prosent, mens det var 20,31 prosent i gruppa hvor simlene ikke var påført tjære. Med andre ord så var det ingen reell forskjell i tapsprosent, og vi kunne dermed konkludere med noen effekt av tjærepåføring, forklarer Rødven.

- Forsøket var ikke en kjempefiasko, i alle fall ikke metodisk, men resultatene var nok ikke så klare som forventet fra reineierens side, avslutter Rødven.