Smittevernoverlege: – MRSA-situasjonen er ikke under kontroll

Fredag blir det klart om ytterligere tre babyer på intensivavdelingen for nyfødte ved UNN Tromsø er smittet av MRSA-bakterien.

MRSA-smitte UNN

Smittevernoverlege Torni Myrbakk viser frem en petriskål med MRSA-bakterien som har stengt nyfødtintensiven på UNN.

Foto: Pia Tøhaug / NRK

– I dag får vi svaret på de siste tre, i tillegg til ansatte og studenter som har oppholdt seg på avdelingen og som er testet, sier smittevernoverlege Torni Myrbakk ved Universitetssykehuset Nord-Norge til NRK.

Av totalt åtte pasienter på avdelingen er det påvist at fire babyer er smittet av bakterien som er motstandsdyktig mot antibiotika. Én baby har testet negativt.

Stengte avdeling og isolerte pasienter

Onsdag ble det slått full alarm etter at det ved en tilfeldighet ble oppdaget at en pasient hadde MRSA-bakterien. Bakterien er resistent mot antibiotika, og derfor vanskelig å behandle. Den er også svært uønsket på sykehus, siden den kan volde stor skade på svake pasientgrupper. Det er første gang bakterien er påvist på intensivavdelinga for nyfødte på sykehuset i Tromsø.

Totalt har åtte personer testet positivt – fem av disse er babyer som er, eller har vært, innlagt på UNN. I tillegg er to ansatte og én pårørende smittet.

Torni Myrbakk

Smittevernoverlege Torni Myrbakk ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Foto: Pia Tøhaug / NRK

UNN har sendt brev til 14 familier med pasienter (babyer) som er utskrevet fra nyfødt intensiv i perioden 2. august–26. august, med oppfordring om testing. Rundt halvparten har så langt tatt kontakt, og vil gjennomføre testing hos sine fastleger. Svarene vil rapporteres til UNN fortløpende.

– Før vi har fått alle resultater, kan vi ikke si at situasjonen er under kontroll, sier smittevernoverlegen.

Hvorvidt det blir snakk om å endre rutiner ved sykehuset som følge av dette MRSA-utbruddet, er for tidlig å si.

– Så tidlig i utbruddet ser vi ikke noen åpenbare ting som må endres. Vi får se etter hvert om vi avdekker svikt i rutiner. Men det er alltid rom for å skjerpe inn de rutinene vi har når det gjelder desinfeksjon, renhold og håndhygiene, sier Myrbakk.

Vanskelig å behandle

Det anslås at rundt 30 prosent av befolkningen er bærere av den gule stafylokokken.

– Den kan gi alt fra helt uskyldige til alvorlige infeksjoner. På nyfødt intensiv er det sårbare pasienter, nyfødte og for tidlig fødte, som er utsatte for infeksjoner. Gule stafylokokker kan være farlige for dem, sier Myrbakk.

Bakteriene er motstandsdyktige mot antibiotika, og behandling av dem er derfor vanskeligere, men ikke umulig, sier hun.