SMISO sier nei til å hjelpe gratispassasjerer

I framtiden vil støttesenter mot incest og seksuelle overgrep i Troms, SMISO, kun hjelpe de kommunene som støtter senteret økonomisk.

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO).

11 kommuner i Troms støtter ikke senteret økonomisk. Nå vil de miste tilbudene SMISO har til kommuner.

Foto: Torbjørn Krane / NRK

– Vi er nødt til å begrense hvor mye tilbud vi kan gi til kommuner som ikke bidrar med tilskudd til drift av senteret, sier leder for senteret i Troms, Lene Sivertsen.

Det er 13 kommuner i fylket som bidrar med tilskudd. Disse får blant annet tilbud om å delta i skoleprosjektet til SMISO, der de informerer 6.-klassinger om overgrep.

De siste årene har nettopp dette skoleprosjektet bidratt til en rekke avsløringer av vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt av barn.

Blant annet ble en grov overgrepssak avslørt og en mann i 40-årene dømt for grove seksuelle overgrep mot sin egen datter i november i fjor, etter at SMISO hadde besøkt skolen til datteren.

Sivertsen understreker at de aldri kommer til å avvise utsatte for overgrep eller pårørende, men at det er kommunen og deres ansatte som vil miste SMISOs støtteapparat.

Lene Sivertsen

Leder for SMISO i Troms, Lene Sivertsen, sier de er nødt til å sette begrensninger hvis de skal klare å drifte.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Bidra for å få hjelp

– Jeg tror det kan oppleves tungt for utsatte hvis kommunen de bor i ikke bidrar, da kan man tenke at problematikken ikke er alvorlig nok til å prioritere. Men jeg tror ikke det finnes politikere som tenker at dette ikke er en samfunnsutfordring, på slutten av dagen handler dette om prioritering av midler, sier SMISO-lederen.

Senteret har nylig sendt ut et brev til alle kommuner der de søker om 15.000 kroner i tilskudd for 2017. I tillegg håper de at kommunene vil inngå en treårsavtale som gir en mer forutsigbar drift.

Sivertsen poengterer at dette er et viktig lavterskeltilbud for utsatte, og at kommunene også mister tilbud om veiledning til hjelpeapparat.

– Vi klarer ikke å gi tilbud til utsatte dersom vi ikke får mulighet til å veksle med personalet på SMISO. Vi har måttet satt en begrensning, og de kommunene som bidrar får hjelp, sier hun.

Fred Ove Flakstad

Ordfører i Torsken, Fred Ove Flakstad sier det handler om økonomi når de skal avgjøre om SMISO får støtte fra kommunen.

Foto: NRK

Gratispassasjerer

Torsken er en av kommunene som har fått forespørselen, og som til nå ikke har bidratt med støtte til senteret. De skal behandle tilbudet tirsdag.

– Vi skal se på søknaden, men det er ikke hyggelig å være gratispassasjer. Avgjørelsen handler om økonomi. Vi får mange forespørsler hvert år, og 15.000 kroner fra ulike organisasjoner blir ganske mange kroner, sier ordfører Fred Ove Flakstad.

– Men vi ser viktigheten av at vi har en slik organisasjon tilgjengelig.