Smeltingen er i gang, men foreløpig liten flomfare

Det kan ligge an til storflom i nord dersom temperaturene stiger, men foreløpig er ikke situasjonen prekær i Troms.

Flom Målselv 2012

I 2012 opplevde Målselv og Indre Troms en stor flom i juli. Kommunen fikk nærmere 19 millioner kroner etter de store flomskadene.

Foto: Rune Eian / NRK

Anders Bjordal , NVE

Senioringeniør Anders Bjordal i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Foto: privat

– I Troms er det kanskje Målselvvassdraget som er mest utsatt, sier senioringeniør Anders Bjordal i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Han forteller at geografien rundt vassdragene har stor betydning for snøsmeltingen. I høyere strøk ligger det mye snø, men i områder hvor snøen ligger i platåer smelter den jevnere enn i mer alpine fjellområder.

– Hvis det er store områder hvor det blir relativt varmt over hele området, kan det komme mye vann, sier Bjordal.

Kan bli mye vann

Han anser ikke situasjonen som prekær i Troms.

– Det er kaldt enda, med minusgrader på natten i hvert fall i fjellet. På dagtid blir det ikke mer enn et par plussgrader der oppe, sier han.

Senere i uken melder meteorologene om varmere luft som kommer inn over fylket. Da vil det kunne bli plussgrader på nattetid også i fjellet, og smeltingen kommer bedre i gang.

– Holder den seg som nå, blir det mye vann i elvene, men ingen flom, sier Bjordal.

Vil bli varslet

Han forteller at NVE kontinuerlig overvåker situasjonen fra Oslo, med modeller og prognoser. En flom vil derfor ikke komme overraskende, men vil bli varslet i forkant.

– Det er mye snø, så potensielt kan det jo skje. Man må følge med på værvarsling og gjøre sine vurderinger, men folk som bor i flomutsatte områder vet gjerne om dette. Det kjenner naturen, og vet hva som skjer i deres område når det mye snø som skal smelte, sier Bjordal.

Storflom i Finnmark

Mens situasjonen foreløpig er relativt stabil i Troms, kan det gå mot mer vannføring lenger nord i landet.

– Hvis det blir ordentlig varmt nå så vil snøsmeltingen øke fort. Blir det regn i tillegg går det enda fortere. Da vil vi få storflom i flere av vassdragene i Finnmark, sier Bjordal.

Han forteller at en snørik vinter og lite smelting gjør at det er betydelig mer snø enn normalt i Finnmark på denne årstiden. På topper over 1000 meter er det mellom 50–80 prosent mere snø enn vanlig. NVE ber derfor folk forberede seg på storflom som kan føre til skader, dersom temperaturen øker kraftig.