NRK Meny
Normal

Smelting av permafrosten på Svalbard fører til hastekartlegging

NVE har besluttet å framskynde kartleggingen av blant annet hvor det er trygt å bygge i Longyearbyen. – Å bo trygt er ei forutsetning for å ha et godt samfunn, sier lokalstyreleder.

Siste spisshus revet på Svalbard

Det siste spisshuset ble revet tidligere i år, etter snøskredet som tok menneskeliv og ødela en rekke hus i Longyearbyen.

Foto: MARCUS KROGTOFT

– Konsekvensene for videre byggeaktivitet på Svalbard skal kartlegges grundig, sier avdelingsdirektør i NVE, Anne Britt Leifseth.

Anne Britt Leifseth, avdelingsdirektør SV

Avdelingsdirektør i NVE, Anne Britt Leifseth sier endringer i vær, nedbør og temperatur vil få konsekvenser framover.

Foto: Stig Storheil / NVE

En rapport utarbeidet av Norsk Klimaservicesenter, et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, NVE, og Uni Research, viser at klimaendringene fører til at dypere lag av permafrosten vil smelte.

På bakgrunn av snøskredet i Longyearbyen like før jul i fjor, framskynder NVE kartleggingen, sier Leifseth.

Blant annet skal områder som kan være utsatt for flomskred, snøskred og sørpeskred kartlegges grundig.

I Longyearbyen er det behov for å finne nye steder å bygge hus. Da er det viktig å vite hvor det er trygt å etablere bebyggelse. Et viktig verktøy for å finne det ut er klimakunnskap og faresonekart.

– Vi vil se hvilke områder som peker seg ut som spesielt uforsvarlig å legge ny bebyggelse i. Det er særlig Longyearbyen og området rundt vi kartlegger nå.

Dagrun Vikhamar Schuler

Forsker Dagrun Vikhamar Schuler jobber både for Meteorologisk institutt og NVE, med oppgaver for Norsk Klimaservicesenter.

Foto: Kamilla Pedersen/MET

Påvirker økologi og infrastruktur

Rapporten viser at temperaturen på Svalbard har steget vesentlig mer enn på fastlandet de siste hundre årene. De siste 50 årene har denne temperaturendringen økt betraktelig, særlig om vinteren.

Det har store konsekvenser for alt fra økologi til infrastruktur. Alt som har med snø og is vil påvirkes av dette. Det forteller Dagrunn Vikhamar Schuler, forsker hos NVE og Meteorologisk institutt.

– Vi ser det på permafrosten, målinger fra den viser at det aktive laget blir dypere om sommeren og temperaturen øker. Vi kan også se det på at det blir mindre sjøis, sier Vikhamar Schuler.

Norsk Klimaservicesenter forventer at den historiske trenden vil fortsette, at vintertemperaturstigningen er større enn sommertemperaturstigningen.

– Når vi vet det, kan vi tenke oss at det blir mer mildvær om vinteren, og mildværsperioder har en del å si for smelting av snø og dannelse av islag på bakken. Disse islagene kan skape problemer for dyreliv og infrastruktur, sier forskeren.

Arild Olsen

Lokalstyreleder Arild Olsen, her etter skredet i Longyearbyen, sier befolkningen har ventet på kartleggingen.

Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Trygt miljø

Leder av lokalstyret i Longyearbyen, Arild Olsen, sier han er glad for at NVE nå skal kartlegge konsekvensene for videre byggeaktivitet på Svalbard.

Skredet før jul i fjor der to personer omkom, gjør det viktig med kartlegging, sier Olsen.

– Å bo trygt er ei forutsetning for å ha et godt samfunn. Alle er veldig opptatt av at arbeidet kommer i gang, og at man gjør de grepene man må for at det skal være så trygt som over hode mulig der man bor og de plassene man sender ungene sine på skole eller i barnehage, sier Olsen.