NRK Meny
Normal

Småfag kan forsvinne

Universitetsrektor bekymret for de mindre populære studiene.

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø.

Foto: Hansen, Helge / SCANPIX

I forslaget til statsbudsjett for 2008 blir Universitetet i Tromsø tildelt cirka det samme som i fjor. Det betyr at fjorårets kutt blir varig, noe som igjen kan få konsekvenser for truede fag.

- Kutt i tildelingen gjør det stadig vanskeligere for oss å ivareta et breddetilbud. Vi kan bli tvunget til å vurdere å kutte fagtilbud som har lave søkertall, noe vi oppfatter som svært uheldig og kortsiktig, sier universitetsrektor Jarle Aarbakke i ei pressemelding.

- Som et eksempel ser vi nå at en del humanistiske fag, muligens som følge av satsingen på realfag, opplever en nedgang, en trend vi ser veldig tydelig i videregående skole. Kuttet i basisbevilgningen gjør det stadig vanskeligere for oss å opprettholde tilbudene, sier Aarbakke.

Hovedpunktene for UiT:

  • Kutt i basistildeling videreføres – handlingsrom permanent redusert.
  • Ingen tilsagn om nye bygg for medisin og helsefag
  • Ingen post-doc stillinger utenom Forskningsrådet
  • Nedgang i resultatbaserte forskningsmidler – til tross for rekordhøy publisering
  • Økning i resultatbasert studieproduksjon