Småbåthavna blir dyrere enn antatt

Den planlagte småbåthavna i Fjordgård på Senja blir mye dyrere enn antatt. Bare moloen vil koste 23 millioner kroner. I tillegg må det grunnbores. Ei prosjektgruppa hadde nylig møte med Lenvik kommune der de ønsket at kommunen overtar. Det sier rådmannen nei til, med henvisning til andre private molo- og havneprosjekter. Det er ekstra vanskelig å få til havn i Fjordgård på grunn av dybdeforholdene.