Slutter som sjef i Store Norske på Svalbard

Wenche Ravlo går til ny jobb for industribedrift på Østlandet.

Wenche Ravlo

Wenche Ravlo slutter i Store Norske på nyåret.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

Wenche Ravlo slutter som sjef i gruveselskapet Store Norske på Svalbard. Hun leverte styret oppsigelsen før helga, skriver Svalbardposten. Ravlo har ledet selskapet siden februar 2015. På nyåret starter hun som sjef for ei industribedrift på Østlandet.

– Jeg hadde et treårsperspektiv da jeg startet i jobben. Jeg har også bodd borte fra familien. Når det så dukket opp et interessant jobbtilbud, har jeg valgt å si ja til det, sier Ravlo til NRK.

Tror på oppstart

Wenche Ravlo har ledet Store Norske gjennom store omstillinger og kraftige nedbemanninger. De siste tre åra har nærmere 300 ansatte mistet jobben på grunn av lave kullpriser. Til slutt valgte selskapet å midlertidig stanse driften i gruvene i Lunckefjell og Svea.

Selv beskriver Ravlo tiden i Store Norske som travel, interessant, slitsom og tøff.

– I den perioden jeg har vært her, har det vært omstilling og nebemanning hele tiden. Vi har jobbet med finansering, og oppbygging av nye forretningsområder. Vi har også jobbet frem en forretningsplan som vi mener viser at det er gunstig å starte opp igjen (i Lunckefjell og Svea, journ amn). Så får vi se hva statsbudsjettet bringer om ei uke, sier Ravlo.

Statsbudsjettet ja. Ravlo sier opp jobben bare dager før statsbudsjettet for 2018 legges fram. Budsjettet offentliggjøres 12. oktober, og inneholder regjeringens svar på framtiden for Store Norske. Ravlo - som ikke har fått noen signaler om hvilken vei det bærer - erkjenner at timingen for oppsigelsen sånn sett ikke er optimal.

– Men du bestemmer ikke selv hvilke jobbmuligheter du får på bordet, og det er viktig å få frem at beslutningen om å slutte er tatt uavhengig av hva som kommer i statsbudsjettet, sier Ravlo.

Beklager oppsigelsen

Annette Malm Justad

Annette Malm Justad skal lede jobben med å finne Wenche Ravlos etterfølger.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Styreleder Annette Malm Justad beklager at Wenche Ravlo nå forlater Store Norske. Hun mener at Ravlo har gjort en bra jobb for selskapet, og at de gjerne skulle hatt henne med videre. Isteden må de nå finne hennes etterfølger.

– Vi avventer statsbudsjettet før vi går til verks, slik at vi lettere kan beskrive den rollen Store Norske skal ha i fremtiden. Men, jeg er trygg på at det blir en spennende stilling som vi skal finne gode og spennende kandidater til, sier Justad.

I mars forlater altså Wenche Ravlo Store Norske og Svalbard, til fordel for ny jobb som leder for en foreløpig hemmelig industribedrift på Østlandet.

– Jeg har hatt ei kjempefin tid i en tøff periode, og har mange gode minner fra tiden jeg har bodd på Svalbard. Men det skal bli godt å komme nærmere familien, sier Ravlo.