Sliter med å stoppe ulovlig kjøring

Politiet sliter med å få tatt de som kjører ulovlig på snøskuter og frykter at kjøringen kan føre til flere ulykker.

Snøskuterkjøring

Ved Langvatn i Harstad har skuterkjørerne tatt seg til rette i dette bratte henget. Nå ber politiet om tips fra folk som er vitne til ulovlig skuterkjøring.

Foto: Jens Harald Holmboe

– En del av skuterfolket kjører ulovlig. De ferdes over store avstander, og tar stor risiko. Mye større risiko enn mye annen ferdsel i fjellet, sier politimester i Troms, Ole B. Sæverud til NRK.

En del scooterfører utsetter seg for ekstrem risiko ved å bedrive såkalt high marking, og Sæverud frykter at skuterkjørere som kjører ulovlig vegrer seg mer for å søke hjelp.

– Men det er viktig å presisere at vi i redningsaksjoner ikke gjør forskjell på hvordan man har havnet i situasjonen, sier Sæverud.

Ifølge Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag er det ikke lov å kjøre motoriserte kjøretøy i utmark i Norge, med mindre det er gitt spesielle tillatelser. Dette kan være i form av dispensasjoner, eller ved for eksempel utrykning, person- og godstransport, og rutetransport som drives med løyve i henhold til yrkestransportloven.

På Svalbard gjelder litt andre regler. Der er det lov å kjøre skuter nesten over alt.

– For at vi skulle kunne håndheve loven, er det viktig for oss at dispensasjonene som gis er tydelige. Jo mer upresis de er, jo vanskeligere er de å håndheve, sier Sæverud.

Han frykter at en økning i snøskuterkjøring i fjellet og flere skuterløyper vil kunne føre til flere ulykker med snøskuter, dersom det ikke gjøres et forebyggende innsats.

Vanskelig å ta

Skredfaren i Nord-Norge er kategorisert som betydelig og stor i Nord-Norge for tiden, ifølge Varsom.no.

– Folk er nødt til å lese skredvarselet, og tenke gjennom hvor man skal ferdes, sier politimesteren.

Han understreker at snøskuterkjørere er spesielt utsatt for skred i fjellet. Sæverud mener at skuterførere generelt sett har lavere bevissthet rundt risikoen med å ferdes i fjellet, blant annet skredfaren.

– En del kjører fort, noe som gjør det vanskeligere å vurdere risikoen i terrenget. Når man kjører skuter, utsetter man også snøen for et mye større trykk enn når man ferdes på andre måter, og har lettere for å utløse skred, sier Sæverud.

Han legger også til at risikoen for skader er større når man blir tatt av et snøskred sammen med en tung snøskuter.

Søndag omkom 26 år gamle Tom Erik Brynlund da han ble tatt av skred på skutertur. Området skredet gikk i, på Brennmotinden i Balsfjord, er et vanlig område for skuterferdsel.

Politiet etterforsker nå saken, og ifølge politioverbetjent ved Målselv lensmannskontor, Katrine Grimnes, kjøres det en del ulovlig i området.

Å få stoppet den ulovlige skuterkjøringen er utfordrende, sier politimesteren.

– Det er to problemer, det ene er at denne kjøringen skjer over store områder, det andre er at dispensasjonene til dels er uklare, sier Sæverud.

I Hordaland hentet de et blant annet inn politihelikopter fra Oslo for å avsløre ulovlig kjøring.

Naturvernforbundet mener at Alta kommune overser motorferdselsloven når kommunen gir dispensasjoner for snøscooterkjøring.
Forbundet har klaget på to tredeler av alle dispensasjoner.

Naturvernforbundet mener at Alta kommune overser motorferdselsloven når kommunen gir dispensasjoner for snøscooterkjøring. Forbundet har klaget på 18 av 26 dispensasjoner gitt av kommune n.

– Ikke tillatt

Politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet, Jens Frølich Holte, er tydelig på at frikjøring med snøskuter er noe de tar svært alvorlig.

– Kjøring med snøscooter i utmark uten at kjøringen har et nytteformål, er bare tillatt få steder i landet, og da bare i faste, merkede traseer, sier Holte i et skriv til NRK.

Den nye regjeringen jobber for å utvide antall skuterløyper i Norge.

– En ny forsøksordning åpner for at enkelte kommuner kan anlegge egne snøskuterløyper, men da er det altså snakk om faste, merkede traseer, og kommunene plikter å påse at disse ikke legges i skredutsatt eller bratt terreng. Frikjøring i utmark med snøscooter for moro skyld er ikke tillatt noen steder i landet, og er dessuten straffbart, understreker Holte.

Tror på mindre ulovlig kjøring

Den norske turistforeningen (DNT) er blant dem som ikke ønsker et frislipp av skuterkjøringen. De mener naturen da vil bli en lekegrind for motoraktivitet.

Leder i Snøskuterforeningen, Jon Olav Alstad, tror flere lovlige løyper vil redusere den ulovlige kjøringen.

– De fleste som kjører skuter i Norge er familier på tur. Erfaringen fra testkommunene i Norge og fra Sverige sier at vi får mindre ulovlig skuterkjøring ved å innføre skuterløyper, sier han til NRK.