NRK Meny
Normal

Slipper fengselsstraff etter voldtekt

Gutten i tenårene som i dag møtte i Øst-Finnmark tingrett tiltalt for voldtekt og drapstrusler slipper fengsel. Grunnen er hans unge alder.

Østfinnmark tingrett

Et tidligere kjærestepar måtte i dag møte i Øst-Finnmark tingrett fordi gutten har voldtatt jenta i 2013. Han slipper fengsel pågrunn av sin unge alder.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Den voldtektstiltalte gutten har delvis erkjent det han er tiltalt for, og strafferammen er fengsel i inntil fem år. Men pågrunn av hans unge alder vil ikke aktor Eli Nessimo be om fengselsstraff.

– I Norge skal man ikke sette personer under 18 år i fengsel med mindre det er særlig påkrevd. Man har da alternative straffereaksjoner overfor disse unge lovbryterne, for eksempel i form at den nylig innførte ungdomsstraffen eller samfunnsstraff, sier Nessimo.

Nessimo la ned påstand ungdomssstraff med en gjennomføringstid på 1 år og 10 mnd, subsidiært fengsel i 1 år og 10 mnd.

Strafferabatt for tilståelse

Det er et tidligere kjærestepar i slutten av tenårene som idag har møtt i Øst-Finnmark tingrett. Gutten er tiltalt for voldtekt, vold og drapstrusler han skal ha kommet med i 2013. Han har erkjent deler av tiltalen, og normalt skulle han vært idømt fengselsstraff for de forholdene alene.

Eli Nessimo

Aktor Eli Nessimo vil ikke dømme gutten i tenårene til fengsel etter voldtekten han innrømmer skyld for.

Foto: Tarjei Abelsen

– Ja strafferammen vil være for grovt uaktsom voldtekt med strafferamme på fengsel inntil fem år, sier Nessimo.

Men pågrunn av den unge alderen er aktor og forsvarer enig om at fengsel må erstattes med enten samfunnsstraff eller ungdomsstraff. Ingen av dem har før prosedyrene bestemt seg for hva de mener er rett, men Eli Nessimo sier at tilståelsen også vil få betydning for straffen.


– Tilståelsen vil ha større betydning i den her type saker hvor man kanskje ikke har så mange andre konkrete bevis. Det betyr at den vil bli tillagt ekstra formildende vekt, sier Nessimo.

Vidar Zahl Arntzen

Forsvareren til den tiltalte tenåringsgutten er enig med aktor om at samfunnstraff eller ungdomsstraff er bedre enn fengsel for han.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Det var lagt ned delvis referatforbud fra retten, for å skåne både den fornærmede og den tiltalte.

Saken vil bli oppdatert med straffepåstanden fra aktor når man kommer til prosedyrene.