NRK Meny
Normal

Slik svarer UiT på studentslakten

Dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ved UiT er overrasket over den krasse kritikken de får fra egne rekker.

Vil rekruttere jenter til fiskeri og oppdrett

Marthe Bårdsen slakter UiT Norges arktiske universitet i en kronikk på NRK Ytring.

Foto: Arild Moe / NRK

«Jeg begynte på Norges fremste fiskeriuniversitet med tro på at jeg ville få den beste kompetansen for å takle de fremtidige utfordringer i sjømatnæringa. Norge skal gjennom et grønt skifte. Da skulle man tro at Universitetet i Tromsø vektlegger miljøaspektet i sjømatutdannelser. Virkeligheten er heller at læreplanmålene er blotta for miljøproblematikken»

Student i marinbiologi ved UiT Norges arktiske universitet, Marthe Bårdsen, kommer med krass kritikk av Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ved universitetet i en kronikk på NRK Ytring søndag.

Bårdsen hevder at miljøproblematikken nesten ikke er å finne på lærerplanen, og at fakultetet har et skremmende syn på miljøvernere og kritikere til oppdrettsnæringen.

– Vi setter pris på engasjerte og kritiske studenter. Men hadde vi vurdert våre studier på samme måte, hadde vi tatt grep for lenge siden, sier dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ved UiT, Edel Elvevoll, til NRK.

Hun møtte Marthe Bårdsen til radiodebatt om temaet søndag. Du kan høre den her!

– Vi mener vi har balanserte studier, og jobber hele tiden med å få de best mulig balansert. Når man lager studieprogram må man ha med seg miljøperspektivene, og vi har til og med egne programmer som spesifikt tar for seg miljøproblematikken og fiskehelse.

Mener ingen vil støtte kritiske studenter

Marthe Bårdsen startet selv på fiskehelsestudiet, men byttet til marinbiologi. Blant annet fordi hun mener ingen oppdrettsbedrifter er interesserte i å finansiere en master for en fiskehelsestudent som ønsker å skrive om miljøkonsekvenser.

– Jeg opplever ikke at næringa er kritisk til dette, slik hun beskriver det. Men det å ta inn studenter som skal gjøre forsøk til en master er dyrt og skal gjøres over en toårsperiode, sier Edel Elvevoll.

– Manipulerer de ferske studentene

I sin kronikk skriver Marthe Bårdsen også at fiskerinæringen får muligheten til å manipulere de ferske studentene.

«Det er ingen overdrivelse å si at ferske studenter møter ansatte i næringa som promoterer sitt yrke slik en trønder ville ha promotert Rosenborg Ballklub,» skriver hun.

Bårdsen savner at fakultetsledelsen tar inn over seg at ferske studenter ikke nødvendigvis har innsikt i det hun kaller næringas skyggesider når de starter på studiet.

– Vi hadde tidligere i år et møte med studentene der vi blant annet diskuterte dette. De mente alle sidene ved næringen var godt ivaretatt, men at vi kanskje burde gi førsteårsstudentene en mer systematisk innføring i problematikken. Det har vi nå gjort noe med, sier dekan Edel Elvevoll.

– Vi er hele tiden i dialog med våre studenter, og lytter til dem, for å se hvordan vi kan gjøre studiene våre bedre.