NRK Meny
Normal

Slik ser det ut når 40 granater går i lufta

I Karlsøy har Forsvaret funnet 40 flere sprenglegemer fra krigens dager på havbunnen. Det enkleste var å sprenge dem.

Minedykkerkommandoen i Ramsund detonerte de 40 granatene de fant utenfor Karlsøy. Video: Forsvaret

Minedykkerkommandoen i Ramsund detonerte de 40 granatene de fant utenfor Karlsøy. Video: Forsvaret

– Det er klart det ikke er ufarlig. Det krever kompetanse og alle objekter er forskjellige. Det er ulike måter å håndtere de ulike objektene på, sier fenrik Martin Dahl i minedykkerkommandoen, Ramsund.

Minedykkere fra Forsvaret var torsdag på plass i Karlsøy for å hente opp gamle tyske granater i havna på Nordeidet.

Torsdag valgte minedykkerne å detonere de 40 granatene de hadde funnet.

– De ble flyttet og samlet på en trygg måte før vi detonerte dem, forsikrer Dahl.

I Karlsøy har Forsvaret funnet flere sprenglegemer fra krigens dager på havbunnen der et stort oppdrettsanlegg er planlagt etablert.

Foto: Øystein Antonsen/Johnny Eliassen. Redigering: Marita Bolle Andersen/NRK.

– Havbunnen må undersøkes grundig

Fenrik Henrik Dahl, minedykkerkommandoen Ramsund

Fenrik Henrik Dahl i minedykkerkommandoen Ramsund.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

En folkeaksjon har lenge protestert mot etableringa av et oppdrettsanlegg i området, både av miljømessige hensyn og fordi det kan være farlig å ankre opp et anlegg på et sted med mye sprengstoff på havbunnen.

I de samme havområdene skal det komme et stort oppdrettsanlegg på tross av at det ligger mer ammunisjon utenfor moloen.

– Fiskerlagene har protestert, bygdefolket har protestert og vi har hatt underskriftsaksjoner i regi av utviklingslagene. Absolutt ingenting er blitt hørt, forteller Johnny Eliassen i Folkeaksjonen mot oppdrett, Lubben og Korsnes.

Protest mot oppdrettsanlegg Karlsøy

Det har lenge vært protestert mot etableringa av oppdrettsanlegget.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Forsvarets forskningsinstitutt har funnet opp til 400 ulike stoffer i ammunisjonen der mesteparten er farlig for helse og miljø.

Og der hvor det legges nye oppdrettsanlegg må havbunnen undersøkes grundig, mener Forsvaret.

– Det verste som kan skje er at et eksplosiv blir utsatt for en hard mekanisk påvirkning. For eksempel at det blir droppet et tungt anker som treffer en bombe eller en granat, så kan liv gå tapt i verste fall, sier orlogskaptein i Forsvarets Operative Hovedkvarter, Wiggo Korsvik.

– Tenkte på vær og vind

Tidligere ordfører i Karlsøy kommune, Hanny Ditlefsen sier at de ikke så på hva som kunne befinne seg på havbunnen da de jobbet med kystsoneplanen.

Hanny Ditlefsen, tidligere ordfører i Karlsøy

Hanny Ditlefsen er tidligere ordfører i Karlsøy kommune.

Foto: NRK

– Da så man på hvor det var mulig å legge et anlegg med tanke på vær og vind, ikke ut fra hva som lå på havbunnen.

På Nordeidet blir også fjæresteinene undersøkt for tyske håndgranater. De inneholder pikrinsyre, et høyeksplosivt giftig sprengstoff.

I løpet av to dager har minedykkerne funnet mer ammunisjon enn forventet.