NRK Meny
Normal

Slik kan Svalbard sikres bedre mot skredulykker

Etter skredulykken på Svalbard i februar har skredeksperter nå kommet med sine anbefalinger for hvordan Longyearbyen kan sikres enda bedre.

Snøskred fra Sukkertoppen på Svalbard
Foto: Privat

21. februar traff et snøskred to leilighetsbygg i Longyearbyen. Ingen personer kom til skade, men et av byggene ble totalskadet.

I etterkant av skredet har flere reagert på vurderingene som ble gjort med tanke på skredfare og evakuering av de mest utsatte husene under fjellet Sukkertoppen.

Snøskredeksperter fra Norges geotekniske institutt og NVE har i etterkant vurdert skredsikringen på Svalbard, som ble oppjustert etter snøskredet som tok to menneskeliv i 2015.

I sin rapport kommer skredekspertene med tre anbefalinger for det videre varslingsarbeidet:

  • Lokalvarslingen bør ta mer hensyn til usikkerheten i varslene. Fokus på detaljer kan utgjøre en fare for å tro på større sikkerhet i vurderingene enn man faktisk har. Mangelfull informasjon bør alltid betraktes som tegn på usikkerhet og tas inn i sikkerhetsmarginen til varselet.
  • Lokalvarslingen bør også benytte et bedre kvalitetskontrollsystem. Mer informasjon om vær og snødekke kan gi et bedre datagrunnlag for å vurdere lokale forhold og dermed mindre usikkerhet.
  • Varslingen bør ta enda mer hensyn til at skredfaren kan øke raskt med kombinasjonen kraftig vind og løssnø. Endringene i klima kan ha ført til at tidligere skredhistorikk ikke lengre er like gjeldende for dagens situasjon.