NRK Meny
Normal

Slik forklarer han sitt høye reintall

Reineier og distriktsleder Hans Ole Eira mener Landbruksdepartementet ødela arbeidet med å få ned reintallet i Vest-Finnmark

Hans Ole Eira leder i Láhkonjárga reinbeitedistrikt

Hans Ole Eira og reinbeitedistrikt 26 hadde i fjor et reintall på 8734 reinsdyr. Staten har satt et øvre reintall på 5250 reinsdyr. – Noen må pakke sekken og slutte med rein, sier han.

Foto: Liv Inger Somby

– Hadde myndighetene latt reindrifta jobbe videre med sine planer om reintall, så tror jeg vi hadde lyktes med å få ned antall dyr. Men Landbruksdepartementet ødela det ved at de opphevet reindriftsstyrets vedtak, sier Hans Ole Eira, leder av reinbeitedistrikt 26 Lákkonjárga.

Eira hevder at reindrifta i Vest-Finnmark var godt i gang med å få ned antall rein før Landbruksdepartementet kom med helt nye reintall.

Per 31. mars 2014 2014 var det 95.838 reinsdyr i Vest-Finnmark, mens det øvre reintallet er satt til 77.550 dyr. Dermed må 18.000 reinsdyr bort.

Fikk reintallet ned

Etter flere års arbeid blant reineierne i distriktet fikk Lákkonjárga godkjent et øvre reintall på 7500 reinsdyr av reindriftsstyret, som er Landbruks- og matdepartementets styrende organ for reindrifta.

I 2011 var distriktet nede i 7258 dyr, altså godt under kravet som reindriftsstyret hadde godkjent.

Det viser også reintallene for reinbeitedistrikt 26 som NRK offentliggjorde i forrige uke:

  • 2008/2009: 8270 reinsdyr
  • 2009/2010: 9026 reinsdyr
  • 2010/2011: 7258 reinsdyr
  • 2011/2012: 8734 reinsdyr

Men samme år som reinbeitedistrikt 26 var i mål opphevet departementet reintallet som distriktet og reindriftsstyret hadde blitt enige om. Istedenfor kom staten med et helt nytt krav om kun 5250 reinsdyr.

– Da ble det selvfølgelig bekymring og folk ble usikre på myndighetene. «Hva skjer nå? Blir vi lurt?» Det ble fastsatt et reintall som er 2250 lavere enn det vi hadde jobbet fram og blitt enige om. Da satte folk seg på gjerdet, hele prosessen ble ødelagt, og reintallet er igjen på det som det var i 2009, 2010 og før det. Vi har hatt cirka 9000 rein i alle år, sier Eira.

Reinsdyr på Olahansen i Jølster

31. mars var reintallet i Vest-Finnmark på 95.838 reinsdyr. På samme tid til neste år krever landbruksministeren at reintallet er på 77.550 dyr.

Foto: Jan Benkholt / NRK

Ble for vanskelig

At reinbeitedistrikt 26 måtte ned ytterligere 2250 reinsdyr ble ifølge Eira rett og slett for vanskelig.

– For noen er dette katastrofe, og særlig der det er flere voksne i én siidaandel. Noen må pakke sekken og slutte med rein. De som har færrest dyr får enda færre, og for dem spøker det for videre reindrift, sier Eira.

Klarer ikke reinbeitedistriktene selv å bli enige om hvem som må holde seg med færre reinsdyr, skal det ifølge reindriftsloven gjennomføres en forholdsmessig reduksjon for alle reineierne i distriktet – også for dem som har holdt seg til et lovlig reintall.

– Forholdsmessig reduksjon ligner på kollektiv avstraffelse. Det vet jeg ikke om er lov, sier Eira.

Vil ha avslutningspakker

Hans Ole Eira synes det hadde vært ryddigere om reindrifta selv fikk jobbe videre med å få ned reintallet.

– Det er snakk om folk som er født inn i dette. Det er der problemene ligger. Hvem må vekk, og hvem kan bli? Det kan ikke være så lett at man bare kan si at de som ikke jobber med rein til vanlig skal slakte ned alt og ikke være en del av reindrifta lenger. De har rettigheter de også, sier Eira.

Om tvangskravene står fast etterlyser han avslutningspakker fra staten.

– Da går det fortere. De med et lavt reintall kan avslutte med verdighet, og ikke føler at de er presset eller tvunget ut.

– Følger opp

Sylvi Listhaug

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp).

Foto: Robin Mortensen / NRK

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) viser til at Stortinget har bedt henne få ned reintallet. Den jobben er hun innstilt på å klare innen april neste år.

– En tredjedel har ikke redusert i tråd med reintallet som er satt. To tredjedeler er i mål etter en kjempejobb. Resten må slakte og få tallene ned til det fastsatte, sier hun.

At det tas i bruk forholdsmessig reduksjon forklarer hun med reindriftsloven.

– Det lå som premiss i loven fra 2007, fremmet av den rødgrønne regjering, og vedtatt av et enstemmig storting. Jeg følger opp og sørger for at reintallet kommer ned på et nivå som er i tråd med beitegrunnlaget og en god dyrevelferd, sier Listhaug.

Nei til sluttpakker

Frp-statsråden viser også til at reindrifta har hatt sine sjanser.

– Næringen fikk selv muligheten til å rydde opp. Den muligheten greide de ikke å bruke, og derfor er vi en situasjon hvor en tredjedel må ta ned reintallet, sier hun.

Noen sluttpakker har hun ingen tro på.

– Jeg er opptatt av at Nav skal være rustet til å hjelpe. Jeg er skeptisk til pakker. Da kan man få penger for å slutte, og deretter starte opp igjen. Vi skal bruke de virkemidlene vi allerede har, men en ordning med utkjøp er jeg meget skeptisk til, sier ministeren.