Slik blir kollektivtrafikken i Tromsø fremover

Torsdag presenterer Troms fylkeskommune kollektivstrategien for Tromsø i perioden 2016–2030.

Buss
Foto: Petter Strøm / NRK

Med på pressekonferansen var fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms, Ivar B. Prestbakmo, og leder av styringsgruppen i Tenk Tromsø, Ragni Løkholm Ramberg.

Ragni Løkholm Ramberg sa at bakgrunnen for satsingen er at Tromsø er for dårlig på hverdagsreiser med buss.

– Dell t er for lite lett å basere seg på å bruke bussen, sier hun. To av tre sier de er avhengig av bil for å gjennomføre sine hverdagsreiser i Tromsø. det er tall som sier oss at vi har et altfor dårlig alternativ på hverdagsreiser.

I dag er det 95000 daglige bilreiser i Tromsø og tallet vokser i takt med befolkningsøkningen.

– Vi skal ikke ha økning av bilisme, vi skal ned, sier Løkholm. I forhold til estimert befolkningsøkning vil det bli 30000 flere bilreiser i 2030, sier Løkholm. Målet er at økningen i alle bilreiser skal over på kollektivtrafikk.

Fem grep

Fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo sier at i fremtiden skal bussen være et like godt alternativ som bilen. Målet er at bruken av buss skal vokse med 50 prosent, skal være valget på to av ti hverdagsreiser, og skal være 20 prosent raskere på hovedlinjene. Dette skal gjennomføres med fem grep.

Grep 1 – Ny linjestruktur

 • 6 hovedlinjer
 • Metrolinjen for den største reisestrømmen Sentrum – Langnes–Breivika.
 • Faste avgangstider og høyere frekvens.

Grep 2 – Bedre framkommelighet

 • Kollektivfelt for strekningen for metroringen
 • Fjerne flaskehalser

Grep 3 – Attraktivt knutepunkt i sentrum

 • Ny struktur for holdeplasser
 • Byterminal utenfor Smørtorget, ved Torgsenteret eller i Grønnegata

Grep 4 – Innfartsparkeringer

 • Eidskjosen utvides i 2017
 • Nye utredes

Grep 5 – Leddbusser på Metroringen

 • 18 meter
 • Brukes for å dekke den største reisestrømmen Sentrum–Langnes–Breivika