NRK Meny
Normal

Slik blir det nye fylkesrådet

Ap, Sp, V og KrF danner fylkesråd sammen, og har fredag presentert en felles politisk plattform som man skal jobbe ut fra.

Nytt fylkesråd i Troms

Gerd Kristiansen (KrF), Roar Sollied (V), Ivar B. Prestbakmo (Sp) og Cecilie Myrseth (Ap).

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Plattformen dekker de viktige oppgavene fylkeskommunen har ansvar for, i tillegg til at fylkets rolle som pådriver i landsdelen trekkes fram.

– Vi skal være pådrivere for et tettere og sterkere nordnorsk samarbeid. Ikke minst må vi sammen ta lederskap i utviklingen av nordområdepolitikken, sier fylkesrådsleder Cecilie Myrseth (Ap).

Hun peker særlig på forsvar, skole, høyere utdanning og felles samferdselsprosjekter som områder der det er naturlig og formålstjenlig at de tre nordnorske fylkene samarbeider mer.

– Våre tre fylker har mange felles interesser, og vil tjene på å stå sammen både internt og ovenfor sentrale myndigheter. Ikke minst er det viktig å stå opp mot den økende sentraliseringa og kuttene i fylkeskommunens budsjetter, sier Myrseth.

Dette vil det nye fylkesrådet prioritere:

Flere elever skal gjennomføre videregående skole i Troms. Fylkesrådet vil gjennomføre et løft for yrkesfagene og målrettet arbeid sammen med arbeidslivets parter for flere læreplasser.

Prioritere opprusting og vedlikehold av fylkesveiene, samt kreve ekstraordinære tiltak mot etterslepet fra regjeringa og Stortinget.

Fylkeskommunen skal være en seriøs og forutsigbar eier av Troms Kraft. Fylkesrådet vil starte en bred prosess for en ny og langsiktig eierstrategi for selskapet.

Det nye fylkesrådet vil utvikle den desentraliserte skolestrukturen i fylket, og si nei til opprettelse av nye privatskoler i Troms.

Forsvarets rolle i nord må styrkes. Det nye fylkesrådet vil ta initiativ til en arbeidsgruppe i vårt eget fylke med de berørte fylker og baser, og jobbe tett med Nordland og Finnmark i behandlinga av framtidig struktur i Forsvaret.

Heve aldersgrensa for barnebillett på kollektivtransporten til fylte 18 år. Utrede muligheten for et kulturkort for ungdom, som skal gi rabatter på kulturarrangementer.

Det nye fylkesrådet består av:

  • Fylkesrådsleder: Cecilie Myrseth, Ap

  • Fylkesråd for samferdsel og miljø, fylkesrådets nestleder: Ivar B. Prestbakmo, Sp

  • Fylkesråd for næring, kultur og helse: Willy Ørnebakk, Ap

  • Fylkesråd for utdanning: Venstre, Roar Sollied, Venstre

  • Fylkesråd for plan og økonomi: Kristelig Folkeparti, Gerd H. Kristiansen, KrF